Frederikshavn

Plan for isbrydere og miljøskibe

FREDERIKSHAVN:Inden for de kommende uger ventes et udspil fra Forsvarskommandoen om fremtiden for de aldrende statsisbrydere og ditto miljøskibe. Udspillet kommer i sammenhæng med øvrige indstillinger til politikerne forud for det kommende forsvarsforlig 2015-20, oplyser Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens fagstab meddeler således via presseofficer, major Torben Kjeldsen, at mulighederne for at opretholde de nuværende havmiljø- og isbrydningskapaciteter undersøges. - Undersøgelsen omfatter to væsens forskellige løsningsmodeller, nemlig levetidsforlængelse af de nuværende kapaciteter eller udlicitering af hele eller dele af opgavekomplekset, oplyser Torben Kjeldsen. Indtil der er kommet en indstilling til det politiske lag, er det ikke muligt at få oplyst, om undersøgelsen er ved at være færdig og hvad rapporten i så fald konkluderer. - Men undersøgelsens modeller er overordnet betragtet principielt gennemførlige, idet der dog knytter sig fordele og ulemper til henholdsvis levetidsforlængelse af de nuværende skibe eller udlicitering helt eller delvist af opgaverne, siger Torben Kjeldsen. Der har tidligere været talt om byggeri af nye flerformålsskibe, der både kan løse havmiljøopgaver og bryde is, men synes tilsyneladende ikke lige at være den investering, der står øverst på dagsordenen i et trængt forsvarsbudget. De to største statsisbrydere, Danbjørn og Isbjørn, er næsten 45 år gamle, fra 1965-66, mens den mindre Thorbjørn er fra 1980. Alle skibene har base i Frederikshavn. Miljøskibet Gunnar Thorson, der sammen med den noget mindre Mette Miljø, blev udstationeret i Frederikshavn fra sidste efterår, er 28-29 år gammelt. Samme alder har søsterskibet Gunnar Seidenfaden. Skibene vurderes til i 2014 ikke at kunne mere uden en bekostelig levetidsforlængelse. De to store miljøskibe er i øvrigt bygget til også at kunne bryde is, men har ikke motorkraften til det.