Børnepasning

Plan for ny børnehave er undervejs

Der arbejdes på et konkret udspil om ny stor børnehave - oplæg til politikerne ventes parat til januar

Der er stor interesse for den planlagte ny børnehave i Brønderslev, som skal danne ramme om hverdagen for 150 børn og erstatte børnehaverne Midgaard, Jyllandsgade og Hedelund. Men det varer lidt endnu, inden det bliver besluttet, hvor den skal ligge. Forvaltningen arbejder på et oplæg til politikerne. - Vi er ved at forberede en sag til politisk behandling i januar, hvor de skal tage stilling. Vi lægger op til, hvor den nye børnehave skal placeres og skitserer nogle muligheder, fortæller dagtilbudschef Jørn Godsk Jørgensen, der ikke vil løfte sløret for, hvilke konkrete muligheder, der er i spil. Når politikerne får mulighederne forelagt til januar, er der tale om placeringer - ikke tegninger af børnehaven. Det kører i et andet spor. - Selve projekteringen starter vi på i det nye år. Her er første fase, hvordan børnehaven skal se ud, fortæller Jørn Godsk Jørgensen. Fra bunden af Ved det seneste nybyggeri indenfor området, børnehaven Den Grønne Giraf i Dronninglund, kunne man støtte sig til tegninger fra det også nybyggede Børnehuset Petra i Hjallerup, men her starter man fra bar bund. - Her har vi ikke noget, vi kan bruge, fordi det er så stort og anderledes og så meget større end det, vi har i Hjallerup og Dronninglund, så det bliver et andet koncept. Vi vil gøre meget ud af den her designproces, og vi vil inddrage personale og forældre fra de tre institutioner i forhold til, hvordan vi kan få noget rigtigt godt op at stå, siger Jørn Godsk Jørgensen, der understreger, at det er vigtigt, hvordan børnehaven bygges op. - Det værste scenarie for noget er, at der bliver en børnefabrik med 150 børn. Sådan skal det slet ikke være, det skal være små enheder, vi skal have designet, men små rum inde og ude, og vi skal ud at have noget inspiration og se, hvordan man har gjort det andre steder. Der kommer senere et forslag til politisk drøftelse, fortæller Jørn Godsk Jørgensen. Stille og roligt Som tidligere fortalt bliver Mette Kaasing Trolle, der i dag er leder af Børnehaven Midgaard, institutionsleder for den nye institution. Organisatorisk lægges de tre børnehaver samme per 1. februar 2012. - Fra den dato er de formelt sammenlagt, siger Jørn Godsk Jørgensen. Den fysiske sammenlægning følger senere. Der bliver i mellemtiden en pædagogisk leder i hver børnehave. Der skal også vælges en ny fælles bestyrelse til januar, så den er klar fra 1. februar, og der skal tages stilling til, om de enkelte huse skal have et forældreråd, indtil nybyggeriet er en realitet. - Vi går stille og roligt i gang, der sker ikke noget revolutionerende 1. februar, vi giver og god tid til at få sammenlagt de institutioner på indholdssiden, siger Jørn Godsk Jørgensen. Byrådet har sat penge af til nybyggeriet på budget 2012, 2013 og 2014 - 19 mio. kroner i alt.