EMNER

Plan for nye asfalt-slidlag i Hirtshals Kommune i år

HIRTSHALS:På det seneste møde i teknik- og miljøudvalget prioriterede udvalget hvilke vejstrækninger, der i 2005 skal have nye belægninger eller slidlag. Tre fjerdedele af de afsatte midler til asfaltarbejder i 2005 fandt udvalgsmedlemmerne i enighed frem til. De vejstrækninger, det i løbet af 2005 nu er planen skal have ny belægning er i prioriteret rækkefølge: 1) Margrethevej fra Lillehedenvej til den nye rundkørsel. Et arbejde der udføres samtidigt med, at amtet færdiggør rundkørslen. 2) Den vestligste del af Østergade, fra Margrethevej til Runddelen. 3) Willemoesvej ved Nordsøcentret skal færdiggøres efter motorvejstilslutningen nu er på plads. 4) Den nordlige del af Sønderbro i Bindslev. 5) Vesterbro i Bindslev. 6) Skolegade i Bindslev, dog ikke p-pladserne. 7) Den vestlige del af Elkærvej v/ BIndslev. 8) Nøragervej, der fører fra Torbyvej og ned til Horne Station. 9) Barkholtvej ved Bindslev. Denne grusvejsstrækning blev valgt blandt flere, fordi den fører til genbrugspladsen. Kommunen må derfor bruge uforholdsmæssigt mange penge på at fylde i de store huller, den konstante og tunge trafik på grusvejen fører med sig. Så der vil på sigt ligge en besparelse i at asfaltere den.