Lokalpolitik

Plan for nye butikker i Thisted

Byrådspolitikere har flere gange efterlyst en plan for udbygningen af detailhandlen, nu kommer den.

Den nye detailhandelsplan har været efterspurgt ad flere gange i forbindelse med etablering af nye dagligvareforretninger i Thisted - her den nye Fakta-butik på Østerbakken. Arkivfoto: Peter Mørk

Den nye detailhandelsplan har været efterspurgt ad flere gange i forbindelse med etablering af nye dagligvareforretninger i Thisted - her den nye Fakta-butik på Østerbakken. Arkivfoto: Peter Mørk

- Planen har været efterspurgt, nu er den på vej, og vi kan håbe, at den også er det redskab, der er efterlyst ad flere omgange. Det siger Viggo Iversen (K), medlem af kommunens miljø- og teknikudvalg (UMT), som havde et forslag til ny detailhandelsplan på dagsordenen til ugens møde. Forslaget blev ikke færdigbehandlet, men skal endnu en tur gennem forvaltningen, før det igen kommer på udvalgets bord. - Der er nogle punkter i planen, som skal beskrives nærmere, siger Henning Holm (S), formand for UMT. Planen beskriver med afsæt i Planloven, hvordan den fremtidige udvikling skal forløbe, når der etableres nye forretninger. Tre områder Planen afgrænser tre områder, svarende til kommunens tre største byområder, Thisted, Hurup og Hanstholm. I Hurup arbejdes med mulighederne for at udnytte arealer omkring det tidligere slagteri til en fremtidig udvidelse af afgrænsningen af bymidten, mens der for Thisteds vedkommende peges på muligheden af at etablere et forretningsområde ved Norgesvej, ligesom planen vil udlægge et område ved Hanstholmvej til butiksområde. Planen beskriver desuden placering og indhold for kommende butikker, deres omfang i forhold til byen og byens størrelse, virksomheder med salg af egne produkter, butikker i landzone samt butikker, der sælger pladskrævende varegrupper.