Lokalpolitik

Plan for østhavnen på vej til byrådet

Ny lokalplan skal blandt andet give mulighed for byggeri ved Søren Humbers Kaj

SKAGEN:Et lokalplanforslag som er udarbejdet på baggrund af, at en norsk skaldyrsvirksomhed ønsker at etablere sig på Skagen Havn, er nu på vej til endelig godkendelse i byrådet. Den norske virksomhed ønsker at bygge på det opdæmmede areal ved Søren Humbers Kaj - det område, som inden det blev fyldt med blandt andet sand og materiale fra en uddybning af andre områder af havnen, primært blev benyttet som hjemsted for gamle, udtjente skibe. Da man skulle til at udarbejde en lokalplan for en del af den østlige ende af havnen valgte kommunen at lade lokalplanen gælde hele det område mellem Coasterkaj og den fredede Sønderstrand, som der ikke var en samlet lokalplan for i forvejen. Det nye lokalplanforslag er derfor gældende for et næsten 77.000 kvadratmeter stort område. Der var i forbindelse med offentlighedsperioden en del indsigelser mod lokalplanforslaget, og en del af dem gav anledning til så væsentlige ændringer af indholdet i forslaget, at det har været udsendt i en ny høringsrunde i to uger. Blandt de punkter, hvor lokalplanforslaget er blevet ændret som følge af indsigelser, er bestemmelserne om bygningernes højde i lokalplanområdet. Det var lagt op til, at bygningerne generelt måtte være 15 meter høje med mulighed for at enkelte dele af bygningerne kunne være højere, hvis virksomhedens produktion krævede det. Dette er ændret til, at bygningerne ikke må være højere end 11 meter - dog med mulighed for dispensation for enkelte dele af en bygning. De 11 meter er den højde, den nye fabriksbygning er projekteret til at blive. Det område, lokalplanen gælder, er desuden blevet en smule mindre end oprindeligt, idet kommunen på baggrund af en indsigelse fra amtet har taget en den del af den fredede Sønderstrand, som var med i planområdet, ud af det. Flere af indsigerne mener, at der ikke er redegjort tilstrækkeligt for den visuelle påvirkning, byggeriet i området vil have på kystnærhedsområdet, men det mener kommunen ikke. Man henviser til, at påvirkningen af kystzonen blev overvejet allerede da kommuneplanen blev udarbejdet, og efter den må der bygges højere, end der må efter det endelige lokalplanforslag.