Fjerritslev

Plan for seniorboliger i Kollerup rettes til

FJERRITSLEV:Teknisk udvalg har nærlæst det lokalplanforslag for de nye seniorboliger ved Kollerup, som forvaltningen har lavet udkast til, og der er rettet to ting til, oplyser udvalgsformand Jørgen Eriksen (V). - Vi synes det er en skidt ide med indkørsel til området fra Svinkløvvej, som det er foreslået, fordi der er dårlige oversigtsforhold. Vi mener indkørslen skal ske ad Kollerup Klitvej i stedet. Den anden ændring er en tilføjelse om, at det gamle svømmebassin skal fjernes, når første etape af byggeriet går i gang. Da bassinet har fået lov at passe sig selv i mange år, er det fyldt med regnvand, og her lever en masse ferskvandsdyr som salamandre, frøer og vandinsekter, fremgår det af forslaget. For at de ikke skal blive hjemløse, er det planen at grave et passende erstatningsvandhul et andet sted på grunden.