Hospitaler

Plan for Sygehus Thy-Mors tager nu form

Den ny sygehusstruktur blev tirsdag behandlet i regionsrådet.

Nu er planerne for Sygehus Thy-Mors ved at tage form. Arkivfoto

Nu er planerne for Sygehus Thy-Mors ved at tage form. Arkivfoto

Regionsrådet godkendte tirsdag den overordnede køreplan for, hvordan den nye sygehusstruktur i Region Nordjylland skal føres ud i livet, og der er også ved at blive sat tid på, hvornår de forskellige tiltag skal sættes i værk. Sygehus Thy-Mors skal være et af tre sygehuse i regionen med en akutmodtagelse, og det betyder, at sygehuset i Thisted skal udvides til formålet. Efter sommerferien begynder en arbejdsgruppe konkret at udarbejde en plan for, hvornår og hvordan byggeriet skal gå i gang. Byggeriet skal så finde sted i løbet af 2008-2009. Sygehuset i Nykøbing blev i første omgang reddet fra lukning, men i går blev det besluttet at drosle ned på dagmedicinen i Nykøbing, hvor man indtil nu har holdt åben for medicinsk behandling de fem hverdage i ugen. På grund af mangel på medicinske læger, er det nu besluttet, at der fremover kun holdes åben for behandling to gange om ugen, og det bliver den ene dag med læger fra Thisted og den anden dag med læger fra Viborg. Det er nu også endeligt lagt fast, at en styregruppe efter sommerferien går i gang med at analysere behovet for dialysefunktionen på Sygehus Thy-Mors, der i dag er placeret i lokaler på sygehuset i Nykøbing. Det er ledelsen fra Sygehus Thy-Mors og sygehusledelsen i Aalborg, der nu skal vurdere, om dialysefunktionen skal flyttes fra Nykøbing til Thisted, eller hvordan funktionen udfra rent faglige betragtninger skal skrues sammen. Regionsrådet besluttede også, at Brovst Sygehus skal lukke allerede fra 1. oktober, og det er hensigten at Sygehus Thy- Mors skal aftage en del af de medicinske patienter, der tidligere er blevet visiteret til Brovst. De konkrete aftaler omkring visiteringen skal laves efter sommerferien, og de praktiserende læger i området skal inden 1. oktober informeres om de nye visitationsregler. Det ligger nu også helt fast, at administrationen på Sygehus Thy-Mors skal flyttes fra Nykøbing til Thisted den 1. januar 2008, og sygehusledelsen har allerede indledt forhandlinger med Thisted Kommune om at overtage Højtoftecentret til formålet. Højtoftecenteret står nemlig efter sommerferien tomt, når ældrecentret flytter ud i nye lokaler. Højtoftecentret er i dag forbundet med sygehuset i Thisted med en underjordisk tunnel, så derfor er en sammenlægning af de to bygninger oplagt. Hvad angår den fremtidige skæbne sygehuset i Nykøbing, sagde regionsrådsmedlem Kim Bennike (DF) til Nordjyske medier i går, at han frygter, at sygehuset i Nykøbing kører frem mod en stille nedlæggelse, men indtil andet er besluttet fortsætter Sygehus Thy-Mors med to afdelinger, nemlig en i Nykøbing og en i Thisted.