Plan for tørdok ved værftet

Karstensens Skibsværft vil bygge tørdok mellem pier 3 og 4

Lokalpolitik 15. februar 2005 05:00

SKAGEN: Skagen Kommune fremlægger, hvis byrådet godkender det 7. marts, i begyndelsen af marts et lokalplanforslag for en udvidelse af Karstensens Skibsværft - en udvidelse, der som det væsentligste element indholder bygningen af en stor tørdok. Kommunens udvalg for teknik og miljø har haft en råskitse til lokalplanforslaget på dagsordenen, og udvalget har godkendt, at det forelægges byrådet, så det kan blive fremlagt i offentlig høring hurtigst muligt. Lokalplanforslaget gælder for hele det eksisterende værftsområde plus for bassinnet mellem pier 3 og 4 og selve pier 3. Tørdokken placeres i bassinnet mellem den nuværende pier 3 og pier 4, og denne del har sine egne bestemmelser i lokalkplanforslaget. Det er blandt andet, at der ikke må bygges højere end 35 meter, mens der i det nuværende værftsområde ikke må bygges over 15 meter i højden. Undtaget fra højdebestemmelserne er dog værftets kraner, hvoraf der må være to i hvert af områderne. I det nye værftsområde må der, ifølge lokalplanforslaget, ud over selve tørdokken, også være tekniske anlæg og bygninger, som hører til tørdokken. Lokalplanforslaget omfatter ialt 4,6 hektar. Af lokalplanredegørelsen fremgår blandt andet, at formålet med lokalplanen er dels at skabe et grundlag for den eksisterende lovlige anvendelse af området og dels sikre, at udvidelsen af værftet kan ske med udgangspunkt i kommunens SMÆK-E-værdier.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...