Plan for udviklingen i Hou tager form

Skole og kunstmiljø deler værksted, og havn får rekreativt område.

Arbejdet med den borgerbaserede udviklingsplan for Hou nærmer sig sin afslutning. Siden juni har Hou Samråd sammen med konsulentfirmaet "Grobund" samt foreninger og fokusgrupper i byen arbejdet på planen, som skal sikre Hou en fortsat positiv udvikling. I planen er byens styrker og svagheder analyseret, og der fremsættes forslag til konkrete tiltag, der kan styrke byen fremover. Blandt de mange forslag er en bedre forbindelse mellem skolen, hallen, naturlegepladsen og Hugdrupgaard. Stisystemer nord og syd om byen, der kan binde by, strand og havn sammen med baglandet og give mulighed for nye naturoplevelser. En ny og udbygget lade på Hugdrupgaard kan danne ramme om et samarbejde mellem skolen og kunstmiljøet og sikre fælles værkstedsfaciliteter. Borgermøde 17. november Forslagene for Hou Havn går ud på at anlægge et helt nyt rekreativt område med klubhuse og butikker samt udvide den sydlige del af havnen med jollepladser. Endelig er der planer om at anlægge handicapvenlige badefaciliteter yderst på molen. Efter høringen hos fokusgrupperne sendes planen i høring hos alle borgere i Hou. Den vil kunne downloades fra www.houinfo.dk og ses i Dagli'brugsen. Det endelige resultat bliver præsenteret på et borgermøde onsdag aften 17. november i borgerhuset. Her inviterer samrådet borgere og politikere til at høre nærmere om ønskerne til byens fremtidige udvikling. I politikerpanelet sidder rådmand for teknik og miljø, Mariann Nørgaard (V) samt rådmand for sundhed og bæredygtig udvikling, Thomas Kastrup-Larsen (S). - Det er rigtig vigtigt, at så mange som muligt møder op, så politikerne kan se, at vi mener det alvorligt. Papir er taknemmeligt, men hvis vi viser, at vi bakker op om visionerne for den fremtidige udvikling, vil det blive meget lettere at gennemføre de ambitiøse projekter, hedder det i en udtalelse fra Hou Samråd.