Lokalpolitik

Plan om at hælde 7,5 mio. i svømmehal

Svømmehal i Østervrå har været i brug i 35 år - nu trænger behov for renovering sig på

ØSTERVRÅ:Som de fleste sikkert ved vil kommunen bruge 30-40 mio. kroner på at bygge en svømmehal i Sæby. Men byrådet kommer formentlig til at spendere endnu flere kroner på, at borgere og turister kan få en svømmetur i alt slags vejr. Således trænger en renovering af Østervrå Svømmehal sig vedvarende på. Hallens bestyrelse mener ikke, at de tiltrængte reparationer og fornyelser kan vente længere og har derfor fået et konsulentfirma til at gå hallen igennem og beskrive dens stand. Ifølge konsulentfirmaet er tiden moden til at foretage renoveringen. Prisen er skønsmæssigt gjort op til 7.560.000 kroner. - Hallen blev opført ved kommunesammenlægningen i 1970. Siden er der stort set intet sket, så slid og ælde har gjort, at hallen nu trænger meget til en kærlig hånd, siger halinspektør Søren Kiil. Ifølge rapporten bør man forsyne hallen med et nyt vandbehandlingsanlæg, ny ventilation, nye omklædningsrum og ny gulvbelægning. Børne- og kulturudvalget har behandlet bestyrelsens forslag til "en fremtidssikring af Østervrå Svømmehal", som det hedder. I udvalget er man positive og mener, at hallen bør have et løft. - Vi har sendt sagen videre til økonomiudvalget med en anbefaling af, at man arbejder videre med finansieringen, siger udvalgsformand Knud Hjørnholm (S). Svømmehallen er en selvejende institution. Søren Kiil understreger, at finansieringen kan stykkes sammen på flere måder. En del af udgiften kunne dækkes af et lån, men Søren Kiil går dog opmærksom på, at hallens drift ikke kan klare et stort afdrag, så det synes givet, at kommunen kommer til at betale hele eller dele af regningen.