Fodbold

Plan om at sammenbinde Storcenter og Shoppen

ATP og Ceraco har sendt en ansøgning til kommunen - plan åbner mulighed for en ny biograf på op til 4000 kvadratmeter

ATP og Ceraco, der ejer hen­holds­vis Aal­borg Stor­cen­ter og Shop­pen, vil bin­de de to bu­tiks­cen­tre sam­men og åb­ner mu­lig­hed for, at der kan etab­le­res en bio­graf i til­knyt­ning til sam­men­byg­nin­gen.

ATP og Ceraco, der ejer hen­holds­vis Aal­borg Stor­cen­ter og Shop­pen, vil bin­de de to bu­tiks­cen­tre sam­men og åb­ner mu­lig­hed for, at der kan etab­le­res en bio­graf i til­knyt­ning til sam­men­byg­nin­gen.

AALBORG:Planen er at skabe et butikscenter i den absolutte superliga. ATP og Ceraco, der henholdsvis ejer Aalborg Storcenter og det endnu uåbnede Shoppen, vil bygge de to butikscentre sammen. Parterne har nu indsendt en principansøgning til Aalborg Kommune for at få principgodkendt sammenbygningen på 2400 kvadratmeter, så man kan arbejde videre. Formålet med sammenbygningen er bl.a. at udnytte, at de to butikscentre ligger tæt på hinanden, så man kan styrke Aalborg som handelsby og tiltrække flere kunder. - Det vil betyde meget for Aalborg og for den tiltrækningskraft, det kan have på de kunder, der i dag kører til Århus og Bruuns Galleri, siger direktøren for Ceraco, Ulrik Bebe. Håbet er, at en sammensmeltning kan være med til at skaffe kunder fra Viborg, Herning og andre midtjyske byer. - Det er vores målsætning, og derfor satser vi på en sammenlægning, siger Ulrik Bebe. Ifølge ansøgningen skal sammenbygningen tilføre arealer, der kan bruges til rekreative formål i forhold til de to centre. I ansøgningen kan man læse, at ATP og Ceraco foreslår, at der i tilknytning til sammenbygningen opføres en biograf på op til 4000 kvadratmeter. - En biograf er en af de publikumsaktiviteter, der hører til i et center i dag, siger Ulrik Bebe. I ansøgningen nævnes også mulighed for en udendørs skøjtebane. Det er også planen, at der skal bygges flere parkeringspladser. - På en nærliggende mark kan der bygges 650 parkeringspladser, det er en af de store herlighedsværdier i city syd, at der er parkeringspladser, og at de er gratis, siger Ulrik Bebe, der nævner, at Ceraco vil se på trafikforholdene sammen med Aalborg Kommune. Shoppen, der åbner til efteråret/julehandlen får 13.500 kvadratmeter med butikker, i anden etape bliver butikscentret udbygget til 30.000 kvadratmeter. Det skal ses i sammenhæng med Aalborg Storcenters 46.000 kvadratmeter. - Det er klart, at med en sammenbygning, så bliver vi et af landets største butikscentre, og det har en stor betydning. Der bliver ikke ændret på ejerforholdene. - Vi er både konkurrenter, men vi er så sandelig også samarbejdspartnere. Der har 27. november sidste år været holdt et møde mellem indehaverne af centrene og Aalborg Kommune med deltagelse af bl.a. borgmester Henning G. Jensen (S) og stadsarkitekt Knud Tranholm. Tidligere har Aalborg Kommune afvist planerne, fordi vejen, der adskiller de to centre, er en vigtig trafikåre i området. - Vi har haft vores trafikfolk til at kigge på det, og ud fra det kunne det ikke lade sig gøre, siger stadsarkitekt Knud Tranholm. Men nu har Ceraco og ATP indsendt en skitse til, hvordan sammenbygningen kan se ud. - Det vil vi tage op og kigge på, siger Knud Tranholm, der tilføjer, at kommunen finder, at ideen om at sammenbinde de to centre bestemt er udmærket. Han peger på, trafiksituationen i området er en barriere, da en sammenbygning vil sluge vejen, der i dag adskiller de to butikscentre. - Det, der er hovedproblemet i første omgang, er, om der kan laves nogle trafikløsninger derude, det skal vi kigge på, siger Knud Tranholm, der ikke tør sige, om der kan findes en løsning på sagen.