Plan om flere havmøller

FREDERIKSHAVN:Der tænkes opført yderligere seks vindmøller i havet ud for Frederikshavn. Det fremgår af konceptet til Frederikshavn som Danmarks vedvarende energiby. Visionen var til debat på sammenlægningsudvalgets møde i Frederikshavn onsdag. Det samlede mål for energikonceptet er om otte år at have skabt et 100 procent vedvarende energi-forsynet byområde i Danmark. Det skal ske via afprøvning af et integreret energisysten, hvor el, varme og transport spiller sammen på en intelligent måde. ”Projektet giver mulighed for afprøvning og demonstration af en række store og små teknologiske nyskabelser”, fremgår det af det bilag, som blev fremlagt på sammenlægningsudvalgets møde. I dag producerer Frederikshavn 17 procent vedvarende energi via affaldsforbrænding og vindmøller, og en del af øvelsen i energiby-projektet skal bl.a. bestå i, at finde ud af, om de store mængder vindenergi, der produceres, når det blæser, kan oplagres til brug i mere vindstille perioder. De nye havvindmøller, der er lagt op til ud for Frederikshavn er i tidsplanen for projektet planlagt til at blive opført i 2008. Møllerne bliver endnu større end de fire nuværende, og placeres væsentligt længere væk fra kysten. Energiby-projektet omfatter foruden vindenergi og affaldsforbrænding også en række andre energikilder så som halmfyring, biogas af gylle, ethanol/biodiesel og solvarme. Det er ventet, at der først i næste uge blive redegjort meget mere detaljeret for planerne om Frederikshavn som ren by og også for de beskæftigelsesmæssige og andre konsekvenser heraf.