Børnepasning

Plan om idræts- og naturbørnehave

Skal efter planerne rumme 40-50 børn og placeres tæt på Regnbuen og Sortebakkeskolen

NØRAGER:Efter de foreløbige prognoser vil de nuværende 113 børn i børnehaven Regnbuen allerede til sommer være vokset til 122, hvilket er 32 børn eller en tredjedel flere end grundnormeringen på 90. Af samme grund arbejder kultur- og socialudvalget i øjeblikket på højtryk for at løse problemet med de manglende fysiske rammer, der på ingen måde er holdbare i længden for hverken de ansatte og de mange børn. Etableringen af en naturbørnehave i tilknytning til børnehaven har længe spøgt som en god løsning, men på det sidste møde har udvalget som noget nyt diskuteret muligheden for at etablere en kombineret idræts- og naturbørnehave. - Ved at kombinere de to ting og dermed drage fordel af de fysiske omgivelser i Nørager", mener vi at have fundet den optimale løsning på pasningsproblemet, påpeger Orla Kastrup Kristensen (V), formand for udvalget. Han forestiller sig, at den nye børnehave skal rumme mellem 40 og 50 børn, men på nuværende tidspunkt er der dog ikke konkrete planer for de fysiske rammer. - Men under alle omstændigheder forestiller vi os i udvalget, at børnehaven skal etableres i en helt ny bygning i området ved Sortebakkeskolen og børnehaven Regnbuen, påpeger udvalgsformanden. Allerede på nuværende tidspunkt findes der ifølge afdelingleder Annette Søgard idrætslinjer på pædagogseminariet i Viborg og Aalborg, mens der i Ranum er en linje med kombinationen idræt og natur. Med i budgetoplæg Selv om der med de mange ekstra børn i Regnbuen er et stort akut behov for aflastning, betragter Orla Kastrup Kristensen det som urealistisk, at der allerede fra nytår kan findes en løsning for pasning af en del af de nuværende børn i børnehaven. - Nu tager vi i første omgang vores planer med i de kommende budgetforhandlinger, der så småt går i gang i næste måned med et budgetseminar for kommunalbestyrelsen 12. maj, forklarer Orla Kastrup Kristensen. Og at der ikke er tale om et kortvarigt pasningsproblem for børnehavebørn i specielt Nørager-området, viser opgørelsen over nyfødte i første kvartal i år i Nørager Kommune. Her er der født 24 børn samt sket en tilflytning af yderligere tre, hvilket på årsplan er væsentligt flere end de normale 80-90 nyfødte i kommunen.