Motionsidræt

Plan om motionscenter lever

Byrådet ser positivt på ideen

Team Hyldahl A/S vil gerne oprette og drive et motions- og sundhedscenter på Buderupholmvej 1 i Støvring, og det kunne byrådsmedlemmerne egentlig ikke se noget galt i. Selv om der er tilsvarende planer i Støvring Ådale, så ligger det alligevel i den anden ende af byen, og et motionscenter vil nok pynte på hjørnet af Buderupholmvej. Spørgsmålet er, om ansøgeren også kan vente på et nyt tillæg til kommuneplanen og dernæst en ny lokalplan.