Lokalpolitik

Plan skaber orden på havnen

Byråd erkender fejl i byggesag - ny lokalplan for havn på vej

SÆBY:Byrådet lavede en brøler, at det vedtog lokalpalnen for området omkring nybyggeriet Pakhuset på Sæby Havn. Man overså, at der var tegnet et byggefelt til to servicebygninger ind midt på p-pladsen ved Pakhuset, og i tiltro til, at lokalplanen holder, har bygherre Børge Juul gravet ud og lagt an til at opføre bygningerne. Men teknisk udvalg vil ikke have, at de skurlignende bygningerne skal ligge nærmest midt i havneidyllen. - Vi har begået en fejl. Igen i byrådet var opmærksomme på disse skure, da vivedtog lokalplanen, men Børge Juul har handlet i god tro, og derfor må vi dække de udgifter, han har haft, sagde Brian Pedersen (S) på byrådsmødet tirsdag aften. Han blev ikke modsagt. Tværtimod var der bred enighed om, at kommunen må "æde" den uventede ekstraudgift for at sikre, at bygningerne opføres et mere diskret sted. Samtidig besluttede byrådet, at der skal skabes orden i det trafikale kaos på havnen ved at genetablere asfalten i det område, Børge Juul har gravet op. Herefter skal 54 p-både males op, så sommerens turister har en chance for at parkere på havnen. Den løsning er dog kun midlertidig. I løbet af sommeren og efteråret skal teknisk forvaltning og udvalg lave en samlet plan for parkering og trafikafvikling på havnen. Denne plan vil efter alt at dømme kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan for i hvert fald den sydlige del af havneområdet. - Det vil være dumt at haste sådan en plan igennem. Vi skal lave det rigtigt i første hug, sagde formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V).