Lokalpolitik

Plan skal udradere rønner

Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme har fået en handlingsplan mod nedslidte boliger i Hjørring Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Den indeholder en bred vifte af kort- og langsigtede indsatsområder, hvoraf de første hurtigt vil blive omsat til handling. - Udvalget er meget begejstret for handlingsplanen. Administrationen har lavet et godt stykke arbejde, som er meget anvendeligt, siger udvalgsformand Knud Rødbro, Lokallisten. Handlingsplanen er sidste del af et projekt, hvor kommunale medarbejdere har optalt en liste på 172 ejendomme, som falder indenfor målgruppen med synligt forfald i varierende grad. Fuldt gennemført vil handlingsplanen kræve en investering på godt 19 mio. kr. eller 4,83 mio. kro årligt i de næste fire år. Det bliver der dog ikke tale om allerede i 2009, idet LET-udvalgets ønsker til anlægsbudget blev barberet ved budgetforliget for nylig. - Administrationen får besked om at finde ud af, hvor meget af handlingsplanen, der kan iværksættes, men udvalget har lavet en beslutning med fire pinde i, oplyser udvalgsformanden. Det drejer sig om punkter, som allerede har relation til 2008, herunder et udlæg på 75.000 kr. for nedrivning af to ejendomme. Der skal nedsættes og uddannes en tværgående kommunal indsatsgruppe og tegnes abonnement på overvågning af boligmarkedet, herunder tvangsauktioner. Der skal laves et konsulent demonstrationsprojekt, og ejere som er kørt fast med at udbedre nedslidte ejendomme, skal have mulighed for at få gode råd gennem bygningsvurdering og bygningsrådgivning. - Der findes også nogle ejendomme, hvor det mest forfaldne er alt det, der ligger udenom. Derfor vil vi hjælpe til at få ryddet op med en periode med frit lejde til at få affaldet fjernet, siger Knud Rødbro. En sidste pind i udvalgets første indsats mod nedslidte boliger er, at den videre indsats inden foråret 2009 skal prioriteres. Og derfor skal Landsbyforum for Hjørring Kommune inddrages. Afslutningen af kortlægningsprojektet vil blive markeret her i efteråret med en konference, hvor handlingsplanen og dens initiativer vil blive præsenteret for offentligheden.