Plan uden perspektiv

Trafikforsker Harry Lahrmann: Spørg ikke, hvilke veje vi skal have, men hvilken trafik vi ønsker. Foto: Daniel Mikkelsen

Trafikforsker Harry Lahrmann: Spørg ikke, hvilke veje vi skal have, men hvilken trafik vi ønsker. Foto: Daniel Mikkelsen

FREMTID:AAU- forsker ønsker fokus på midlerne til at begrænse trafikken Af Egon Kjøller egon.kjoeller@nordjyske.dk @Brød.9.u-indryk:NORDJYLLAND: De igangværende drøftelser om fremtidens trafikanlæg i Danmark er begyndt et forkert sted, mener trafikforskeren Harry Lahrmann, lektor på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet. - Regeringen har nedsat en infrastrukturkommission og bedt den give sit bud på, hvilke trafikanlæg vi skal have i fremtiden. Spørgsmålet burde være: hvilken trafik ønsker vi i fremtiden. Det er desværre ikke en del af kommissoriet. Det burde det have været. Der mangler perspektiv, siger han. Harry Lahrmann efterlyser en seriøs diskussion af, hvordan man påvirker trafikmængderne - og hvorvidt man overhovedet vil påvirke, eller blot indrette infrastrukturen på almindelig fremskrivning, som er det grundlag, Infrastrukturkommissionen arbejder på. - Den diskussion har vi ikke haft i meget lang tid. Den tidligere regering var optaget af det, men slet ikke den nuværende. Vi kan håbe, det bliver anderledes nu, hvor man skal være vært for FNs klimatopmøde. Han mener, at den måde, Danmark har indrettet vejtransportområdet på, dybest set er helt tåbelig. - Det vil være langt mere hensigtsmæssigt at lægge afgifterne på brugen af transport og ikke på besiddelsen af et køretøj. - Men det stiller vel borgerne i udkantområderne endnu dårligere? - Det behøver det ikke, tværtimod. Man kan stille udkantområderne positivt ved at gøre det billigere for borgerne her at eje og benytte bil end i områder, hvor den kollektive trafik er udbygget. Decentralisering Faktisk kan man tilskynde til en decentral samfundsudvikling og bosætning med en trafikplanlægning baseret på kørselafgifter. Altså en samfundsudvikling med færre pendlere og mindre behov for transport, mener han. - I stedet for en infrastrukturkommission burde man have man nedsat en mobilitetskommission, hvor man gjorde sig klart, hvordan man ønsker trafikudviklingen og samfundsindretningen, og så lade infrastrukturen være et middel og ikke målet. Men politikere har altid været mere interesseret i at klippe røde snore over end i at indføre nye former for afgifter, konstaterer Harry Lahrmann og citerer salig konseilspræsident Estrup, der allerede i 1903 erklærede: ”gamle skatter er gode skatter”. Forstået sådan, at de, uanset hvor tåbelige de måtte være - som f.eks. bilafgifterne - trods alt er nemmere for befolkningen at acceptere end nye.