Plan vil stoppe udsmidning af fisk

Det eneste, der for alvor kan true Toppen af Danmarks traditions-rettede kampagne om fisk, er kvoteordninger og fangstforbud. Derfor er det vigtigt, at der findes udveje til at sikre, at der også fremadrettet er et livgivende spisekammer langs Toppens af Danmarks kyster. Et forslag, der netop nu er til behandling i EU, er udtænkt af Læsøs fiskere, og det kan blive den stilleskrue, der sikrer en regulering af det kystnære fiskeri i Kattegat, der sætter fokus på vore fiskeressourcer ved i en og samme bevægelse at stoppe udsmidningen af gode spisefisk og øge lønsomheden for den enkelte kutter. Oplægget baserer sig på, at blive fiskerne er ansvarlige interessenter i forvaltningen af havets ressourcer sammen med myndigheder og biologer. Planen er, at de fartøjer, som driver fiskeri i Kattegat, får tildelt et antal havdage til at drive "frit" fiskeri, mens de nuværende kvoter suspenderes i den femårige forsøgsperiode, der starter 1. januar 2006. Fartøjer kan tilmelde sig i tre måneders perioder og sammenlægge dage kvartalsvis for at opnå bedre fiskeri under hensyn til vejr, rentabilitet eller priser. Et system med lukkede områder vil blive iværksat for at beskytte ungfiskene. Forslaget er et alternativ individuelt omsættelige kvoter. Det system går ud på, at hver båd får sin egen kvote, men al erfaring viser, at kvoterne fra de mindre kuttere bliver opkøbt af større enheder. Det er en koncentration, der vil være til stor skade ikke mindst for de mindre havne i Toppen af Danmarks område.