planEN for ældrerådsvalgET

@$:} 8.november kl. 12: Sidste fris for indlevering af kandidatlister. Valgbare er alle der er fyldt 60 år 29.november 2005 og som senest 22.november har fast bopæl i kommunen } 10-11.november sendes stemmesedler ud til alle ældre i de tre kommuner. Valgret er identisk med valgbarhed. } Ældrerådsvalget foregår ved brevafstemning, og man kan sende sin brevstemme ind fra den dag, man modtager stemmeseddelenog ind til 29. november kl. 9.30. } 29.november fra kl. 10.00 tælles stemmerne op og resultatet forventes offentliggjort samme eftermiddag. } Man kan kun stemme på kandidater, der er opstillet i den af de tre kommune , hvor man bor. Altså sæbynitter kan stemme på Sæbys kandidater. Frederrikshavnere kun på andre frederikshavnere og i Skagen kan man stemme på kandidaterne,der er opstillet i Skagen kommune. } Men man sammensætter et fælles ældreråd med tre medlemmer valgt i hhv. Skagen, Frederikshavn og Sæby. } Det nye fælles ældreråd er valgt fra 1.januar 2006 til 1.december 2009.