Planer for ældrebyggeri på vej

Sideløbende bliver firmaer inviteret til at byde ind på at løse de store byggeopgaver

ÆLDRECENTRET SOLGÅRDEN i Hundborg ser nydeligt ud i forårssolen, men bygningerne er så nedslidte, at de skal rives ned og erstattes af nye byggeri. Foto: Peter Mørk

ÆLDRECENTRET SOLGÅRDEN i Hundborg ser nydeligt ud i forårssolen, men bygningerne er så nedslidte, at de skal rives ned og erstattes af nye byggeri. Foto: Peter Mørk

Forberedelserne til udvidelsen og ombygningen af ældrecentrene i Koldby og Hundborg skrider stille og roligt fremad. Forslagene til lokalplaner for de to byggeprojekter blev behandlet i miljø- og teknikudvalget forleden. De vil blive sendt ud i offentlig høring, så snart de har været behandlet i byrådet. Sideløbende er byggeopgaverne annonceret som EU-udbud, så firmaer frem til cirka 1. juni kan byde ind, hvis de er interesserede i at projektere og bygge de to ældrecentre. Ældrecentret Solgården i Hundborg er så nedslidt, at bygningen skal rives helt ned. Der er i øjeblikket 32 pladser i ældrecentret, og det vil der også blive i det nye byggeri, der skal opføres på samme grund. Det ligger endnu ikke helt fast, om det nye byggeri vil blive opført i etaper eller i én omgang. På ældrecentret Kløvermarken i Koldby og Rønheden i Bedsted er der tilsammen 31 pladser i dag, oplyser ældrechef Jan Bendix. De vil blive erstattet af 32 helt nye boliger i tilknytning til det eksisterende Kløvermarken, mens Rønheden som bekendt bliver nedlagt. Det nuværende ældrecenter Kløvermarken bliver indrettet til servicefunktioner, bortset fra et mindre antal boliger, der vil blive bevaret for at have lidt ekstra i beredskab.