Planer for bynær skov på plads

Grønt område nær Aabybro tager form

AABYBRO:Modellen for en bynær skov ved Havgårdsvej i Aabybro er på plads, og der er søgt Skov- og Naturstyrelsens Fond om midler til skovrejsningen. Det var Aabybro Borgerforening og Aabybro Vandværk, der sammen med ejerne af området, Bente og Bent Pedersen, først præsenterede ideen på borgermødet 29. april. Vandværket er interesseret i skovrejsningen, fordi området ligger i vandværkets indvindingsområdet, og det har derfor været undersøgt, om det var muligt for Aabybro Vandværk at købe jorden. Men det er ikke tilladt, da området ligger i selve vandindvindingsområdet. Kommunen var også interesseret men har ikke pengene. Derfor har man arbejdet videre med en privat skovrejsning, og udviklingschef i Aabybro Kommune, Jørn Kristiansen, er blevet tovholder på projektet, som nu er gået ind i planlægningsfasen. Det er Hedeselskabet, der bliver entreprenør på projektet, og der er tale om et område på mellem 30 og 40 hektar, som grænser om til Thomasmindeparken. Kommunen har lagt meget vægt på, at især området tæt på Thomasmindeparken skal laves til rekreativ område. Selvom der er planer om en privat skov, så er formålet med skoven stadig at gavne borgerne i Aabybro. Der skal derfor indgås aftaler med Bente og Bendt Pedersen om offentlighedens adgang til skoven til for eksempel spejdere, motionister og naturlegeplads. Og det er ægteparret meget indstillet på. - Vi er meget interesseret i, at skoven bliver til noget, for Aabybro har virkelig brug for et grønt område. Det skal være et sted, som mange kan få glæde af, siger Bendt Pedersen og tilføjer, at hvis skoven samtidig kan være med til at beskytte vandet fra Aabybro Vandværk, så er det fantastisk. Bente og Bendt Pedersen afventer dog stadig med at tage den endelige beslutning om skovrejsningen, da konsekvenserne ikke er helt klarlagt endnu. - Vi skal ikke tjene på skoven, men det skal også kunne køre rundt, siger Bendt Pedersen. Skov- og Naturstyrelsens Fond giver svar på ansøgningen til september, og hvis fonden er positive overfor den bynære skov, så kan selve rejsningen gå i gang omkring årsskiftet, oplyser Jørn Kristiansen.