Planer for en halv milliard

Hanstholm Havns nye ideplan bryder med gamle tanker for udvikling.

Med investeringer på op til en halv milliard kroner skal Hanstholm Havn rustes til fremtiden. Det fremgår af en ambitiøs ideplan, som bryder med mange tidligere tanker for havnens udvikling. - Overliggeren skal sættes højt, hvis vi skal nå over rampen, siger direktør Birgitte Juhl og tilføjer, at ønskerne skal prioriteres i forhold til mulighederne for at få dem finansieret. Et mål er at få en skarp grænse mellem fiskeri og færger. I praksis opnås det ved at anlægge en helt ny færgehavn øst for den nuværende havn. Udvidelsen vil frigive vand- og landarealer til fiskeriet andre steder på havnen og vil gøre det muligt at afvikle fiskeri-, færge- og godsaktiviteter adskilt fra hinanden. - Havnen lever af fiskeriet, som sikrer os 70 procent af vores indtægter, siger Birgitte Juhl. Færge- og godsaktiviteterne i en ny havn kan ikke alene betale prisen for udvidelsen. Derfor er der tænkt i store vindmøller placeret på de nye moler, der udformes som "energimoler" med indbyggede bølgekraftanlæg som midler til at sikre alternative og miljørigtige indtægtskilder på en havn, hvor ideerne også omfatter akvakultur, oplevelsescenter og mulighed for hoteldrift samt rokeringer i den indbyrdes placering af eksisterende aktiviteter, så de passer ind i den ny helhed på havnen. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad fredag