Børnepasning

Planer for hotel, børnehave og boliger

Mindre ændringer i to planer ud af tre inden den endelige godkendelse

SKAGEN/AALBÆK:Der er nu tre lokalplanforslag på vej til endelig godkendelse i Skagen Byråd. De tre planer, som netop er endeligt godkendt af udvalget for teknik og miljø, vedrører en modernisering og udvidelse af Ruths Hotel i Gl. Skagen, opførelsen af en ny skovbørnehave i Skagen og opførelsen af 19 boliger ved Skovfyrvej i Aalbæk. Sidstnævnte er en af ganske få lokalplaner i Skagen Kommune, der er gået gennem systemet helt uden problemer og uden, at der har været indsigelser. De to andre er begge blevet ændret i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Lokalplanen for skovbørnehaven er ændret så der nu er mulighed for, at op til halvdelen af tagfladen og halvdelen af facaden må fremstå i glas. I lokalplanforslaget var glas kun en mulighed i mindre partier. Formanden for teknik og miljøudvalget, Inger Støtt (V) oplyser, at man desuden har ændret adgangsvejen til den nye børnehave. Der var oprindelig regnet med, at man ville benytte den eksisterende indkørsel til vandværk 2 på Gl. Landevej, men det er ikke særlig praktisk på grund af kommende arbejder ved vandværket, og fordi vejen i perioder bruges som arbejdsområde. Der etableres derfor en ny adgangsvej forbi hundeklubbens klubhus ved Gl. Landevej. Lokalplanforslaget for Ruths Hotel har været til høring to gange inden det nu indstilles godkendt endeligt. Der har været en hel del indsigelser mod planen - primært fordi beboere og sommergæser i Gl. Skagen er bekymret for, at byggeriet bliver for voldsomt, og fordi man frygter, der bliver parkeringsproblemer og trafikale problemer. Den anden høringsperiode var blot en naboorientering, og den gennemførtes fordi der var opstået ønske om at bygge en mindre svømmebassinbygning ved det gamle hotel. I forhold til det oprindelige forslag er der i det forslag, som nu sendes til godkendelse, blandt andet sket en opstramning af parkeringsbestemmelserne i planen, og bebyggelsesprocenten sættes op fra 60 til 65.