Planer med vind og bølger

Hanstholm Havn vil tænke bæredygtighed ind i planerne for sin fremtidige udvikling, for naturgivne ressourcer som vindkraft og bølgeenergi ligger lige for.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lige nu slår bølgerne ind mod østmolen, men i 2013 er der færgebassiner og opmarchområder, hvor der i øjeblikket er hav.

I 2013 har Hanstholm Havn gennemført en udvidelse mod øst til en pris i størrelsen af en halv milliard kroner. For den investering får havnen næsten fordoblet sit areal og for en helt ny færgehavn med betydelige landarealer til gods og trafik. Med i planerne om fremtidige udvidelser, som de er beskrevet i den ideplan, der er grundlaget for de kommende måneders arbejde med havnens udviklingsplaner indgår også mulighederne for at udnytte havnens energipotentialer. Derfor indgår begreber som "energimoler", hvor bølgerne driver turbiner, der er bygget ind i molerne, og hvor store vindmøller rejst på de nye yderværker udnytter vindenergien. Hanstholm Havn satser nemlig på bæredygtighed som grundlag for den fremtidige udvikling. Blandt andet ved at udnytte energien i vind og bølger, som der er nok af ved Hanstholm Havn. Energipotentialerne er betydelige. I havnens idekatalog regnes med, at der kan produceres så meget energi på de naturgivne ressourcer omkring havnen, at det kan dække det årlige energiforbrug i cirka 10.000 husstande fordelt på energi til cirka 4.000 husstande fra bølgeenergianlæg bygget ind i de i alt to kilometer nye ydermoleanlæg samt energi til andre godt 5500 husstande fra syv store møller rejst på den nye ydermole og en planlagt ny læmole. Direktør Birgitte Juhl, Hanstholm Havn, fortæller, at den fremtidige satsning på at producere energi på bølgekraft og vind på sigt kan sikre havnen nogle indtægter, som kan bidrage til at give flere indtægter til at betale for de ambitiøse udviklingsplaner. - Havnens virksomhed alene kan ikke betale prisen for en havneudvidelse mod øst eller for de andre planer, vi har, siger havnedirektøren, som understreger vigtigheden af at finde alternative finansieringskilder. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag