Planer om andelsboliger i Skovsgård

Tømrermester Thorkild Jespersen vil med et nyt byggeri bag børnehaven forøge udbuddet af boligtyper i byen

Byggeri 9. september 2002 08:00

SKOVSGÅRD: Hvis der er interesse for det hos Skovsgårds indbyggere, starter til november opførelsen af otte andelsboliger på en grund syd for børnehaven, de første i Skovsgård. Tømrermester Thorkild Jespersen, Skovsgård, har fået tildelt en byggekvote på otte støttede andelsboliger. Derefter har han haft arkitektfirmaet Hellsten ApS, Brønderslev, til at tegne et skitseprojekt for otte huse samlet omkring et lille grønt torv. Projektet bliver præsenteret for borgerne på et orienteringsmøde på Skovsgård Hotel på torsdag. Her vil arkitekten fortælle om byggeriet, mens ejendomsmægler Aage Johansen vil fortælle om økonomien. - Grunden til at gå ind i andelsboligbyggeriet er, at jeg vil prøve at lave noget i Skovsgård, siger Thorkild Jespersen, der har flere eksempler på, at Skovsgård-borgere er flyttet ud af byen, når de skulle have en mindre bolig, for at få en andelsbolig. - Hvis vi har tidssvarende andelsboliger her, kan det være, folk bliver i Skovsgård, siger han forhåbningsfuldt. På et borgermøde på Skovsgård Hotel om byens fremtid var boligsituationen netop en af de ting, der var ønsker om at forbedre. Viser der sig efter mødet på torsdag interesse for at stifte en andelsboligforening, regner Thorkild Jespersen med, at de interesserede vil gå sammen i en arbejdsgruppe og gå ind i projektet. De kommende andelshavere vil få stor medindflydelse på husenes indretning med for eksempel køkkenelementer og farver, mens de ydre krav er sat i lokalplanen. Den kræver teglhuse med tegltag. Der er projekteret to typer huse, begge med et bebygget areal på omkring 95 kvadratmeter, men den ene type er forberedt for udnyttelse af tagetagen. Bebyggelsen er placeret på en højtliggende grund, hvor man ser ud over Skovsgård mod Ølandskoven. Husene, der har hver sin terrasse og carport, placeres i to rækker med et lille torv i midten. Her tænkes indrettet et lille opholdsareal med for eksempel grillplads og havemøbler. Er man interesseret, skal man beslutte sig forholdsvis hurtigt, idet byggeriet, for at opnå støtte, skal være startet senest i slutningen af november. For at det overhovedet kan komme i gang, skal der være solgt seks boliger.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...