Turisme

Planer om at lave hotel i Nørregade

Seks nye hotelværelser er måske på vej i Nørregade i Hjørring. Jens Bjarne Sørensen, ejeren af Vendsysselske Grønlangkål i Harken, ejer også ejendommen på Nørregade 33 og har søgt Hjørring Kommune om tilladelse til at ombygge de to lejligheder oven på Café Vendsyssel til seks hotelværelser.

- Vi vil prøve at lave lidt nyt i forbindelse med at vi lægger nyt tegltag på forhuset, og vi havde altså den tanke at vi kunne lave seks hotelværelser. Vi mener der mangler hotelværelser i Hjørring, siger Jens Bjarne Sørensen. - Jeg er egentlig lidt ked af at udtale mig om noget, der stadig er så usikkert. Vi ved ikke hvordan og hvorledes - måske skal det drives fra caféen. Seks værelser kan jo ikke beskæftige en mand. Længere er vi næsten ikke nået, fortæller han. Pt. er der to beboelseslejligheder på første sal i Nørregade 33. Lejlighederne er lejet ud til tre rumænere frem til 31. december, oplyser Jens Bjarne Sørensen. Når lejemålet ophører vil ejerne i gang med at lægge nyt tag på, forbedre toiletforhold m.v. - Vi vil lægge rødt teglstenstag på og sætte nye vinduer i, der klæder bygningen - også for Hjørrings skyld. Det vil give en forskønnelse af den gamle bydel, så jeg tror kun Hjørring Kommune kan være interesseret i projektet, påpeger Jens Bjarne Sørensen. Han ser ikke noget problem i at nedlægge de to lejligheder - der er lejligheder nok i Hjørring. Til gengæld ser han et lille problem i at sikre tilstrækkeligt med p-pladser, men hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det løses med en indbetaling til p-fonden. Lokalplanen åbner allerede mulighed for at indrette hotelværelser i Nørregade 33.