Planer om at nedlægge Turistsamvirket

Aternative ideer om turisme-udviklingen i Hirtshals Kommune

Natur 1. december 2002 07:00

HIRTSHALS: Det ser ud til, at Turistsamvirket i Hirtshals Kommune bliver nedlagt først i det nye år. Ved årsmødet på rådhuset lagde formanden, Viggo Bilde, Tversted, op til, at Turistsamvirkets funktion skal overtages af de tre turistforeninger i kommunen med virke i Tornby, Tversted og Hirtshals og andre samarbejdskonstellationer på kryds og tværs. Forslaget vandt gehør i forsamlingen, og nu skal bestyrelserne i Tornby Turistforening, Tversted Borger- og Turistforening samt Hirtshals Vandrerhjems- og Turistforening diskutere spørgsmålet. Der bliver formentlig nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med opgaven. Det er afgørende, at ingen af de parter, som arbejder inden for turisterhvervet, står alene om at løfte opgaverne. Nordsømuseet, erhvervsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, hotel- og restaurantsektoren, campingsektoren samt Bindslev Handels- og Håndværkerforening er nu medlemmer af Turistsamvirket, der har satset meget på markedsføringen af lokalområdet. - Det er vigtigt, at alle aktører inden for området udgør et team, der i fællesskab løser de mange opgaver, sagde Viggo Bilde. - Omkring en tredjedel af detailomsætningen kommer fra vore turister og éndags-rejsende, så det er særdeles vigtigt, at vi plejer området, tilføjede formanden. Midt-Nord Turisme kan sikkert ikke fortsætte i sin nuværende form efter de besparelser, der er kommet fra politisk hold. - Toppen af Danmark med de ni nordligste, vendsysselske kommuner vil helt givet fortsætte, og så ser jeg frem til, at vi kan begynde et samarbejde med turistforeninger i Vestjylland. - Faktisk ville det være en god idé med et Jyllands Turistråd. Som det er nu, så bliver to tredjedele af pengene fra Danmarks Turistråd anvendt i Københavns-området, mens det kun er en tredjedel af indtægter fra turisterne, der bliver lagt derovre, så det er den omvendte verden, påpegede Viggo Bilde. Der har endvidere været generalforsamling i Hirtshals Vandrerhjems- og Turistforening, der også har Viggo Bilde som formand, og det er nu omkring et år siden, de to tidligere selvstændige foreninger blev fusioneret. - Vi har fået installeret nyt fyr og beholderanlæg på campingpladsen på Kystvejen samt investeret i en ny havetraktor. Feriehusafdelingen på turistbureauet har haft et stigende antal feriehuse til udlejning, og vi har nu hele ni Hirtshals-sider i feriehuskataloget. Formanden pointerede, at udviklingen desværre ikke går så hurtigt, som han og den øvrige bestyrelse ønsker. Der har været forskellige ideer fremme om et tættere samarbejde mellem turistbureauet, campingpladsen og vandrerhjemmet, så de tre driftsenheder på flere måder hjælper hinanden. - F. eks. kan det være kundeservice, fælles telefonsystem, fælles bookingsystem, på it-siden. Bogførings- og revisionsdelen kunne måske også sammenkøres, og det samme gælder indkøb af forbrugsvarer, sagde Viggo Bilde. Næste år bliver der foretaget renoveringer på vandrerhjemmet - blandt andet vil der komme ny gavlbeklædning. Der har været knap 30.000 overnatninger på campingpladsen i denne sæson.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...