Hjerneskader

Planer om at udvide hjerneskadecenter

Arbejdsgruppe leder efter egnet sted til at øge kapaciteten

SINDAL:Bestyrelsen for Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade (NCEH) har givet en arbejdsgruppe til opgave at finde muligheder for at udvide kapaciteten på centret, og det kan medføre et nyt byggeri i Sindal. - Vi lader arbejdsgruppen kigge på de konkrete muligheder og på hvilke parter, der på sigt kan medvirke til af opføre byggeriet, siger centerbestyrelsens formand, sundhedsudvalgsformand Karl H. Bornhøft (SF). Der er venteliste til de nuværende fire døgnpladser i det nuværende pilotprojekt på Østerlund, og en øget kapacitet kan ikke rummes i de nuværende faciliteter. En udvidelse med to til fire pladser kan ifølge formanden give en bedre økonomi omkring NCEH. - Fire pladser er lige knap nok til, at det kan give en rentabel drift. Og det er helt oplagt, at der ligger en faglig opkvalificering i at øge antallet op til otte. Samtidig kigger vi også på, om det er muligt at lave et botilbud til de optrænede personer, når de færdige på centret, forklarer Karl H. Bornhøft. Fornyet driftsaftale Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade begyndte sidste efterår som pilotprojekt og med en driftsaftale med Nordjyllands Amt. Driftsaftalen skal fornyes, og til amtsrådsmødet på tirsdag indstiller amtets økonomiudvalg, at der optages forhandlinger med NCEH med henblik på at videreføre driftsaftalen indtil udgangen af 2003. Dernæst håber centrets bestyrelsesformand, at en udvidelse af kapaciteten kan komme med på amtets budget 2004. Det er amtet, der visiterer personer med erhvervet hjerneskade til centret, hvor de får en intensiv og tværfaglig genoptræning, og visiteringen sker efter indstilling fra klientens hjemkommune, der via grundtakstmodellen er med til at betale for opholdet og genoptræningen i Sindal-centret. Prisforskelle Taksten for ophold på NCEH ligger på 4010 kroner dagligt pr. plads, og til sammenligning er prisen 3477 kroner på Østerskoven ved Hobro, og 4893 kroner på Filadelfia ved Dianalund. I forbindelse med fornyelsen af driftsaftalen har forvaltningen i amtet udarbejdet et notat, hvor stordriftsfordele lægges til grund for prisforskellen mellem de to nordjyske tilbud. Her er det forvaltningens opfattelse, at der ikke kan ske en væsentlig prisnedsættelse uden af hele konceptet bag NCEH kommer i fare. Hertil oplyser Karl H. Bornhøft, at en udvidelse kan bidrage til at nedbringe taksten, og at centerlederen sammen med arbejdsgruppen og bestyrelsen vil foretage beregninger på en driftsøkonomi med øget klientantal og uden en tilsvarende forholdsmæssig forøgelse af personale ressourcer. Venteliste Da hjerneskadecentret i Sindal skulle åbne i foråret sidste år, var der ikke nogen patienter for de ansatte at genoptræne, men ved den officielle indvielse i oktober var alle pladser booket op. - Nogle sagde i starten, at der ikke var behov for centret, men nu er der folk, der venter på at komme ind på centret. Ventelister opstår, når tilbudet er der. Pilotprojektet er kommet så godt i gang, at man med rimelighed kan sige, at det er nu vi skal videre, siger bestyrelsesformanden.