Planer om bedre bofællesskaber for handicappede

SKAGEN:Der findes stadig bofællesskaber for handicappede, blandt andet på Skovvej i Skagen, hvor hver person kun har et rum til rådighed, men der er måske udsigt til bedre forhold i fremtiden. Social- og sundhedsudvalget diskuterede sagen på sit seneste møde, uden at det direkte var blandt sagerne til behandling på mødet, og udvalget drøftede blandt andet mulighederne for at benytte nogle af de såkaldte plejeboliger. - Vi synes ikke, at vi i dagens Danmark kan byde handicappede, at deres private hjem kun skal bestå af et rum, og vi er i social- og sundhedsudvalget indstillet på at skabe bedre forhold. Vi har bare endnu ikke besluttet, hvordan det skal ske, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Kvist (S). En mulighed kunne måske være, at man på et tidspunkt i fremtiden benyttede nogle af ældre- og plejeboligerne til formålet. Som det ser ud lige nu, er der nemlig en meget kort venteliste til ældreboliger, og samtidig er der 20 nye ældreboliger på vej ude på Ankermedet ud over de 10 nye boliger, som allerede er taget i brug. - Lige nu er der kun 11 personer på venteliste til plejeboliger på Ankermedet og Lindevej, så med 20 nye boliger til sommer, kan vi komme i en situation, hvor der er overskud af ældre- og plejeboliger. Rent faktisk har vi ledige ældreboliger både i Aalbæk og Hulsig, nærmere bestemt to ledige hvert sted. For bare et par år siden var der en venteliste med 19 personer i Aalbæk, fortæller udvalgsformanden. Der er også bygget mange andelsboliger i de seneste år, og i mange af disse boliger bor der ældre, som man godt kunne forestille sig, at der vil blive boende længere her, end hvis der var tale om en almindelig bolig. - Noget tyder på, at behovet for ældreboliger er lidt faldende, og at vi kan risikere at komme til at stå med tomme boliger, som vi så kan vælge at lave om til handicapboliger. Det kunne for eksempel være en hel boligblok på Lindevej, som kunne være velegnet til formålet, siger Bjarne Kvist. I første omgang har social- og sundhedsudvalget dog valgt at vente og se, hvordan det hele udvikler sig, når de 20 nye ældre- og plejeboliger til sommer er klar på Ankermedet, og hvordan ventelisterne ser ud til den tid.