EMNER

Planer om boliger droppes igen

Planerne om at omdanne et erhvervsområde til et boligområde ved Østerlandsvej og Gl. Stationsvej i Nibe er droppet igen.

Økonomiudvalget i den tidligere Nibe Kommune besluttede lige inden lukketid, 13. december 2006 at godkende en ansøgning fra S.E. Christensens Maskinværksted på Østerlandsvej 1, om at omdanne området fra lettere industri til boligformål. Der blev udarbejdet en bebyggelsesplan og undersøgt, om der kunne opføres boliger uden at komme i karambolage med miljøgodkendelsen for naboen, Danish Crane Building A/S, på Østerlandsvej 2. Senere solgte Aalborg Kommune også et areal til Kuben for omkring en million kroner, så der kunne skaffes et stort nok areal til boligbyggeriet. Men såfremt en lokalplan for boligerne ikke bliver vedtaget, så kan handlen annulleres. Siden har Danish Crane Building spurgt på muligheden for at udvide sin produktion, men det vil ikke være muligt, hvis der skal bygges etageboliger på den anden side af Østerlandsvej. Derfor droppes en ny lokalplan med plads til boliger og den nuværende lokalplan med plads til lettere industri på Østerlandsvej 1 fastholdes.