Planer om et gårdmejeri på Stadevej

Landmand Preben Ørum vil indrette mejeri og café ved landejendommen

SERRITSLEV:Et gårdmejeri er på vej på ejendommen Stadevej 314 ved Serritslev - ejendommen er ejet af Preben Ørum Pedersen. Teknik- og miljøudvalget har netop give landzonetilladelse til projektet, og hermed er det et skridt nærmere en realisering. Planen er, at der primært skal produceres oste og smør på stedet. Produkterne skal sælges fra gårdbutikken, men initativtagerne forventer også salg til supermarkeder, selvstændige ostehandlere, restauranter og private fester. Fra gårdbutikken vil der udover egne produkter, blive solgt varer, typisk fra andre nordjyske producenter - blandt andet mælkeprodukter, pølser, honning, is og vin. Planen er, at der skal ansættes en mejerist og en butiksansat, ligesom ejeren selv skal stå for markedsføringen, ved siden at sit daglige virke med landbrugsdriften. Af de gamle arkiver fremgår det iøvrigt, at der tilbage i 1800 tallet tidligere har været gårdmejeri på ejendommen. Mejeri og butik Gårdmejeriet vil blive placeret i en ny selvstændig bygning, opført i tilknytning til de bestående bygninger på ejendommen. Det bebyggede areal bliver på 370 kvadratmeter med en delvis udnyttet tagetage. Ud over selve mejeridelen vil bygningen rumme en gårdbutik på cirka 75 kvadratmeter, cafe samt kontor- og velfærdsfaciliteter. Hertil kommer en ny kombineret lager/driftsbygning på cirka 780 kvadratmeter. Bygningen placeres, hvor en nu utidssvarende bygning nedrives. Politikerne i teknik- og miljøudvalget hæfter dog en række betingelser til landzonetilladelsen. Der kan blive en del trafik til og fra ejendommen, hvilket stiller krav til parkeringsforholdene. Der stilles derfor krav om, at parkering skal foregå på egen grund, og ikke på Stadevej. Endvidere stilles der krav om farven på det nye byggeri, idet farvevalget skal være indenfor jordfarveskalaen. Derudover er der på tegningsmaterialet blandt andet angivet cafe og konferencerum. Det vil blive præciseret, at anvendelse af bygningen, kun omfatter aktiviteter, der relaterer til mejeridriften. Sagen sendes til høring hos amtet som er regionplanmyndighed, mens der ikke foretages nabohøring. Nærmeste nabo mod øst er beliggende i en afstand på ca. 600 meter, mens nærmeste nabo mod nord ligger i en afstand på cirka 300 meter, men har adgang til V. Hjelmstedvej.