EMNER

Planer om juniorklubber skrottes

Besparelser rammer den forebyggende indsats for unge

LØGSTØR:Planerne om at oprette juniorklubber på Overlade Skole, Bakkeskolen samt i Ranum er ved at blive skrinlagt. Det skyldes Løgstør Kommunes forestående besparelser på 6,5 millioner kroner på næste års budget. - Vi havde håbet, at det med klubberne ville være muligt at give et tilbud til en gruppe unge som måske ikke har så meget at komme hjem til. Men det er vi desværre tvunget til at opgive. Vi har simpelthen ikke råd, Siger formanden for Udvalget for Undervisning og Kultur i Løgstør Kommune, Kristian Haldrup (V). Udvalget indstiller derfor til kommunens økonomiudvalg, at den på mødet på tirsdag stopper arbejdet med klubplanerne. Kristian Haldrup mener, at de behov, juniorklubberne skulle dække, kan deles op i to: Et socialpædagogisk behov. Samt et behov for pasning. - De socialpædagogiske foranstaltninger for truede unge bliver desværre ikke til noget. Men med hensyn til pasningsbehovet vil vi give fritidsordningerne mulighed for at dispensere således at elever op til 4. klasse kan fortsætte i ordningerne, siger han. Han forventer ikke, at tilbuddet vil tiltrække de socialt dårligt stillede unge, i samme omfang som juniorklubberne. Prisen er nemlig afgørende. Fritidsordningen koster således forældrene 1125 kroner om måneden. Til sammenligning ville forældrenes betaling i juniorklubberne have ligget på omkring 200-400 kroner. Kommunen skal prioritere Kommunen skal ifølge Kristian Haldrup også forbeholde sig ret til at prioritere imellem, hvilke børn der kan fortsætte i skolefritidsordningen. - Det skal ikke bare være efter først-til-mølle-princippet. Kommunen skal aktivt vurdere, hvilke børn der har størst behov. Sådan er det faktisk også i dag. Men behovet for pladser i fritidsordningerne har ikke været så stort, at det har været nødvendigt at vælge imellem børnene, siger han. Juniorklubberne var tænkt som et tilbud til børn fra 4. klasse til og med udgangen af 6. klasse.