Turisme

Planer om kurcenter i Skagen allerede i 1993

SKAGEN:Skagen er nu langt fremme med planerne om at gøre sundhed og velvære til Skagens tredje erhvervsben - kaldet Skagen Helse - ved siden af fiskeri og turisme, men også i 1993 var der store tanker og visioner om det, der dengang blev kaldt et kurcenter i Skagen. Det var en lokal initiativtager, Poul Jakobsen, der siden er blevet mere kendt for sit kystsikringsprojekt med drænrør i strandkanten, som ville bruge Skagens storslående natur og eneståede placering som tiltrækningskraft til det kurcenter, der skulle lokke tyske erhvervsledere på kurophold på Skagen Kurcenter. Skagen var i gamle dage også et meget attraktivt sted for kurgæster, som blandt andet benyttede det berømte Skagen Badehotel på Grenen. Filosofien bag Poul Jakobsens tanke om Skagen som kurcenter var, at store tyske virksomheder flere gange årligt sender ledergruppen på kurophold. - Det eneste tidspunkt, tyskerne reelt ikke er på en eller anden form for kur, er i sommerferien, og derfor vil Skagen Kurcenter også være med til at sprede og forlænge turistsæsonen til en helårs-industri, sagde Poul Jakobsen til den lokale avis. Han håbede, at Skagen Kurcenter fysisk kunne indrettes i en 1000 kvadratmeter stor bygning med faciliteter til lægeundersøgelse- og behandling, massage af enhver art og kostvejledning. Poul Jakobsen mente, at kurcentret ville komme til at koste omkring fem millioner kroner, og det skulle finansieres af de fem læger og de fem fysioterapeuter, der var udset til at eje og lede centret. Poul Jakobsen forventede cirka 40 nye arbejdspladser i forbindelse med kurcentret. Skagen Kurcenter skulle - hvis Poul Jakobsens ønsker var gået i opfyldelse - åbne den 1. september 1995, og initiativtageren regnede med 100 gæster om ugen det første år. Allerede året efter forventede han, at antallet af gæster ville nå 200 om ugen, og i 1997 skulle centret være fuldt markedsført og indkørt med 300 ugentlige gæster. De mange gæster skulle efter planerne udover behandlingerne af diverse karakter også indtage et enkelt dagligt måltid på kurcentret, De øvrige måltider skulle serveres på byens restauranter, og de mange gæster skulle bo på Skagen Kommunes mange hoteller og kroer, som dermed forventedes at få fuldt belagt også uden for sæsonen. Menukortet var udset til for kurgæsterne i udpræget grad at være præget af den naturlige spise i Skagen - fisk - som i Poul Jakobsens omfattende projekt-beskrivelse skulle tilberedes og serveres i alle mulige former. Skagens natur med Grenen og de to have lige uden for døren skulle i sagens natur benyttes og bruges af kurgæsterne, som også skulle have adgang til golfbanen i Bunken, svømmehallen og sportsfaciliteterne i øvrigt. De tyske kurgæster skulle i følge oplægget hentes direkte i Tyskland med et specialtog af IC3-typen, der kunne køre direkte fra for eksempel Hamburg til et nyt trinbræt ved Skagen Kurcenter, der ifølge Poul Jakobsens plan skulle bygges på en grund i nærheden af Skagen Vandværk. Poul Jakobsens projekt blev aldrig til andet end gode tanker, og mange af idéerne kan man da også finde i en eller anden form i Skagen Helse, som modsat det nævnte initiativ allerede er søsat og har den første store gigtkonference med op mod 100 deltagere om få uger.