Planer om multihus i Skovsgård

EMNER 25. september 2002 08:00

PROJEKT: Skovsgård Idrætscenter kan i år fejre 25 års jubilæum, og bestyrelsen har gennem de senere år drøftet den fremtidige anvendelse af faciliteterne, og hvad der skal til for, at vi i fremtiden har den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende lokaler. Gennem de mange år har hallen været et uvurderligt aktiv for byen og de mange brugere, som foruden klubberne også omfatter Skovsgårdskolen, som vi gennem alle årene har haft et godt samarbejde med. Skovsgårdskolen og hallen er naboer, og det er væsentligt i det daglige virke. Det giver mange muligheder, og der har været en god dialog med skolen, som har stort behov for yderligere lokaler. Drøftelserne er mundet ud i planer om en tilbygning til hallen, så der tilsammen bliver tale om et såkaldt Multihus til brugere fra de mindste børn til pensionister. På budgetorienteringsmødet forleden blev det oplyst, at det er planen at afsætte midler i det kommunale budget for 2003, så der bliver mulighed for gradvis at realisere de påtænkte projekter i Brovst Kommune, med mulighed for EU-tilskud og andre finansieringskilder. Sammen med arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll indgår halbestyrelsens forretningsudvalg i en projektgruppe, som har holdt møder med kommunens erhvervskonsulent og repræsentant for Rørbæk Centret, som er specialister i tilskudsmuligheder, og arkitektfirmaet er i fuld gang med projektbeskrivelsen. Der er enighed om, at vi ikke vil forcere det spændende arbejde, så den foreløbige tidsplan arbejder med en tidshorisont på 3-4 måneder, indtil det færdige projekt foreligger. Der er lagt vægt på, at de nye lokaler - sammen med de eksisterende - indrettes så fleksibelt, at de kan anvendes af mange forskellige grupper i løbet af dagen, eksempelvis skolefritidsordning, fritidsklub, ungdomsklub, dagpleje og pensionistforeninger. Ved samtidig at etablere internetcafe, værksted og motionsrum gives der også muligheder for dem, der i dag står uden for foreningslivet. Brugerne skal have stor indflydelse på indretningen. Der vil derfor blive tilknyttet en brugergruppe, som skal give gode råd til projektgruppen. Der er lagt vægt på, at der ikke etableres selskabslokaler eller samlingslokaler ud over de eksisterende i hallen. Med et fortsat godt samarbejde med Skovsgård Hotel er byen godt dækket ind på dette område. Det er også tanken at udvide samarbejdet med andre erhvervsvirksomheder i Skovsgård. Ved samarbejdet med skolen er der økonomisk basis for den fremtidige drift af det nye hus, og den samlede finansiering vil bestå af egne midler, EU-tilskud og kommunalt tilskud. Med de mange forskellige grupper, der kommer til at nyde godt af de nye muligheder, og de samarbejder, der sker på tværs af aldersgrupper, interessegrupper o.s.v., har vi en sikker tro på, at vores projekt vil være interessant at støtte hos de bevilgende myndigheder. Vi glæder os meget til at realisere projekt Multihus til gavn og glæde for alle.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...