EMNER

Planer om nye boldbaner udskudt

NØRHALNE:Fremad Nørhalne har udskudt planerne om at anlægge en ny fodbold- og en ny håndboldbane umiddelbart øst for NørhalneStadion. Årsagen er, at prisen i følge et tilbud løber op i 1,368 mio. kr. Derfor besluttede de 23 fremmødte på en ekstra generalforsamling onsdag aften at udskyde planerne, så bestyrelsen får tid til at undersøge alternativer. - Da vi gik i gang med projektet, fik vi indikationer om, at prisen vill være omkring en halv mio. kr. afhængig af jordbundsforholdene.Nu bliver prisen en anden, fordi der skal bruges ca. 325.000 kr. til dræning og 286.000 kr. til sand, siger Henrik Niss. Foreningen havde kaldt til den ekstra generalforsamling for at sikre en hurtig frigivelse af penge og start på anlæggelsen så banerne kunne tages i brug allerede i august 2006. - Men med en pris på godt 1,3 mio. kr. er det urealistisk, at vi selv anlægger banerne.Det ville ikke dræne vores kasse, men det ville komme til at gøre mere ondt end godt er, siger HenrikNiss. Han mener, det er en kommunal opgave at anlægge banerne, men foreningen tilbød selv at tage det store stræk for at få gennemført udvidelsen. - Vi har de seneste år sendt tre ansøgninger til kommunen om at få flere baner og har hver gang fået et stort se enslydende afslag.Vi er i den situation, at vi får mange ny medlemmer i takt med, at byen vokser og en baneudvidelse er nødvendig for at kunne tilbyde dem ordentlige forhold, siger Henrik Niss. -Derfor foreslog vi kommuen, at vi selv ville anlægge banen mod, at de stod for den tekniske hjælp til omkring 20.000 kr.,og det skete ud fra forventningerne om, at udvidelsen ville koste omkring en halv mio. kr., siger han. Men Henrik Niss mener fortsat, det er en kommunal opgave at sikre, at byens faciliteter følger med udbygningen. - Idrætsforeningen er centrum for aktiviteterne i byen og for indbyggere i alle aldre.Det er derfor vigtigt, at vores faciliteter også bliver udvidet, ellers må vores mange ungdomsmedlemmer træne som sild i en tønde, og det betyder, at vi på sigt vil miste medlemmer, siger han.