Planer om p-hus ved broen

Nødvendigt at skaffe erstatningspladser ved havnefronten

AALBORG:Måske vil der om nogle år komme til at ligge et parkeringshus klos op ad Limfjordsbroen på Aalborg-siden. Sådan et p-hus indgår i den langsigtede planlægning. - Vi er nødt til at skaffe erstatning for de parkeringspladser, der forsvinder ved honnørkajen, når planen for hele havnefronten skal realiseres. Og et parkeringshus ved brolandingen er absolut en mulighed på lidt længere sigt, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Ved brolandingen ligger i dag bygningen, som for flere år tilbage husede havnekontoret, siden ungdomskontoret og i dag det nordjyske it-fyrtårn. Kommunen har solgt bygningen til Nordjysk Videnpark (NOVI). Hvis der skal være parkeringshus, vil det i givet fald betyde, at NOVI er villig til at sælge. Der er ligeledes planer i den anden ende af havnefronten - mellem det kommende Musikkens Hus og foderstoffirmaerne, hvor der skal være en såkaldt "bufferzone". Et slags ingenmandsland, fordi det ligger for tæt på de støvende forderstoffirmaer til, at der kan bygges boliger eller andet. Med et parkeringshus i hver sin ende af havnefronten regner Henrik Thomsen med, at behovet vil være dækket ind. Et andet uafklaret spørgsmål er Nyhavnsgade, der i dag er firsporet og en af de mest trafikerede veje i byen. Hidtil har der været opereret med at gøre Nyhavnsgade tosporet i forbindelse med den nye havnefront. Formålet skulle være at reducere trafikken og dermed knytte by og havnefronten tættere sammen. - Der kører dagligt 10.000-12.000 biler på Nyhavnsgade, og det vil uvægerligt betyde øget trafikbelastning på eksempelvis Østre Alle, hvis vejen gøres tosporet. Det bør indgå i overvejelserne, når havnefronten skal planlægges, siger Henrik Thomsen. Han vil ikke selv på nuværende tidspunkt give et bud på, hvorvidt Nyhavnsgade bør være to- eller firsporet.