EMNER

Planerne om biogas ved Blære er en stinker

Gl Blærevej 66, Blære TVIVLSOMT: Bemærkninger i forhold til planerne om biogasanlæg nord for Blære. Hvad der taler imod projektet: Projektets gennemførelsesstrategi var stærkt manipulatorisk. Indledning var annonce om højteknologisk virksomhed i Blæreområdet. Ingen aner uråd om såkaldte lugtenheder (læs: stank). Ikke geografisk placeret. Orientering og mødeafholdelse i begyndelsen af sommerferien. Kun få bliver opmærksomme og møder op. Initiativtagernes næste skridt: Indkaldelse af en halv snes nærmeste naboer, dog ikke denne parcel, Gl. Blærevej 66, men ejendommen 100 m fra os. De tilskrevne og indbudte indfører herefter de øvrige omgivelser i problematikken. Mødet samler godt hundrede mennesker. En glat teknokrat fra Landbocentret i Aars forsøger med omskrivninger for stank at tale om lugtenheder. Han udnævner initiativtagerne til at være glade, grønne landmænd. Dog uden lokalt islæt. Grøn forbindes normalt med bæredygtighed, jordens vel at mærke. Her er tale om det stik modsatte. Produktionsudvidelser af dyreenheder fremstilles som en biting, skøn den vel er hovedårsagen til projektet. En anden projekttilknyttet bagatelliserer ligeledes og sammenligner familiens mavegas juleaften med det udslip, som værket nu og da må give fra sig. Meget smagfuldt og indsigtsfuldt. Og værket i Vegger prutter. Forsamlingen var stærkt kritisk over for placeringen mere end selve tankegangen bag. Dog troede ingen på forsikringer om det lugtfrie anlæg. Her kunne henvises til allerede eksisterende anlæg. Placeringen vil betyde stank i en eller anden grad, så nærliggende institutioner med mange deltagere vil blive forulempet. Foruden altså de private ejendomme i værkets nærhed. Her vil ligeledes være værdiforringelser på ejendomsværdierne på grund af værket. Placeringen af et imposant biog asanlæg, på informationsmødet computeranimeret, som kirkens nærmeste nabo, er en fornærmelse imod den 900 år gamle institution. De grønne landmænd rejser et gudshus af minaretisk omfang, på det nærmeste sammenligneligt med en moske. Godt nok forsøgt træomkranset i projektet. Kirkens arkitektur og hele indretning som et helligt, uforstyrret sted, anfægtes voldsomt. Projektmagerne bagatelliserede forsamlingens bekymring for yderligere lastbiltrafik på forholdsvis smalle veje ved at henvise til statistik for den allerede eksisterende trafik på Keldalvej. Tankegangen er tilsyneladende, at der ikke findes noget, der gør ondt værre, heller ikke for cyklende børn. Jeg må meget appellere til, at det politiske liv kender sin besøgelsestid. I et valgår - ikke mindst – bør udmeldingen være klar, så vælgerne kan tage personligstilling til det politiske livs personer i en sag, som en hel landsby anser for at have noget med de manges velfærd at gøre.