Lokalpolitik

Planerne om en ¿Sydneyopera¿ i Thisted er helt urealistiske

Intet nyt kulturhus foreløbig, siger Hvass (K), som i stedet vil udbygge musikteatret

Det er nogle dejlige visioner, der ligger bag ideerne om kulturhusprojektet i Thisted, Kulturcenter Thy i Hurup og Nordatlantens Hus i Hanstholm. Ordene kommer fra byrådsmedlem Poul Hvass Hansen (K), der er medlem af børne-, familie- og kulturudvalget samt tidligere kulturudvalgsformand i Sydthy i ni år. Han mener dog, at det er tiden at tage bladet fra munden og sige det lige ud: - Det er fuldstændig urealistisk lige nu med ethvert projekt om at bygge et nyt kommunalt kulturhus i Thy! Byrådet er i gang med nedskæringer, der rammer skoler og ældrecentre. Og det er næppe slut endnu, siger det konservative byrådsmedlem, snarere skal man indstille sig på, at det bliver værre endnu - i løbet af den næste måneds tid, inden byrådet skal endeligt godkende budgettet for 2008. Poul Hvass Hansen er ikke mindst kritisk over for, hvad han kalder planerne om en ny ¿Sydneyopera¿ i Thisted: - Da forslaget pludselig poppede op, virkede det, som om det i første omgang kun kom for at stoppe planerne i Hurup. Det gjorde det så også. Byrådet besluttede sig for en uvildig kulturhusundersøgelse, som nu også skrinlægges. Dette sidste er Poul Hvass Hansen helt med på: - En undersøgelse ville være et omsvøb. Tidsspilde og dermed pengespild. For det er og bliver et spørgsmål om politisk stillingtagen til, hvor og hvornår kommunen eventuelt vil satse på et kulturhus. Desuden kan man få de svar, man ønsker. Altså - en undersøgelse kan og vil aldrig blive u-vildig, siger han. Som kulturudvalgsformand og medlem af uddannelsescentrets bestyrelse fulgte han længe planerne i Sydthy, helt frem til overslaget på ca. 68 mio. kr.: - Projektet blev forsinket på grund af en fodfejl hos projektrådgiveren. Ellers havde Kulturcenter Thy stået der i dag, for i Sydthy Kommunalbestyrelse var den politiske vilje til stede, forklarer han. Thistedprojektet mener han er løbet op i 250 mio. kr. alene i anlæg, men senere kommer driften: - Jeg tvivler på, at fonden vil bidrage til et kommunalt byggeprojekt. Så skulle man altså skabe et selvejende kulturhus, men kan kommunen give så mange penge til det? Bagefter vil det jo alligevel være kommunen, der skal stå for driften, hvis det skal kunne lade sig gøre. Og det tror jeg heller ikke på, at fonde vil bidrage til. Den økonomi kommer ganske simpelt aldrig til at hænge sammen, siger byrådsmedlemmet, der om forslaget om 1200 sæder siger, at uanset hvad man vil satse på af aktiviteter, vil man aldrig løbende kunne satse på en belægning i den størrelsesorden. Lige nu synes Poul Hvass Hansen, at byrådet i stedet skal se velvilligt på de udbygningsplaner, Thisted Musikteater - hvor han er byrådsvalgt medlem af bestyrelsen - som tidligere omtalt i Thisted Dagblad for tiden arbejder med.