Planlagt drama på Hals Havn

HALS:Ikke helt efter intensionerne slap et par uvedkommende "tilskuere" igennem kontrolposterne til "Gribben" - Flådens standard-flex skib P558 - ved weekendens maritime hjemmeværnsøvelse i Hals. Det resulterede i et "bombeattentat" mod fartøjet, der i øvrigt lå godt fortøjet og vel bevogtet syd for lodsstationen i Hals. "Bomben" blev i en barnevogn fragtet til havnen, hvor det lykkedes "gerningsmændene" at bluffe sig igennem kontrollerne under dække af at være nysgerrige civilister. Såvel til lands som til vands var "Gribben" ellers under behørig bevogtning af enheder fra Flotille 114: Bevæbnede landtropper kontrollerede trafikken til og fra havneområdet, mens MHV 809 "Antares" sikrede "Gribben" mod uønsket interesse fra vandsiden. Hertil kom bevogtning af selve havnebassinet og de ydre moleafsnit af en hurtiggående gummibåd. Hals Havn er i øvrigt hjemsted for MHV 809 "Antares". Hertil kommer yderligere 30 andre marinehjemmeværnsfartøjer fordelt på større havnebyer Danmark rundt. Omhandlede fartøjer ligger ikke blot til pynt i deres respektive hjemhavne. De indgår i det daglige beredskab under SOK (Søværnets Operative Kommando), ligesom de indgår i SAR (Search and Rescue-beredskabet i Danmark). Foruden Flotille 114 (Aalborg-Hals) deltog Bevogtnings- og Nærforsvarsflotille 116, Flådestation Frederikshavn samt Politihjemmeværnet KMP 1231 i øvelsen. Desuden var Kattegats Marine Distrikt (KGM) involveret med seks personer i kommandostationen på Nordmandshage. - Vi er i øvrigt meget glade for den behandling, vi får i Hals Havn. Det gælder såvel byens borgere som de lokale havnemyndigheder, siger premiereløjtnant Jakob Kruuse-Andersen, næstkommanderende i Flotille 114. Flotillens "dækningsområde" strækker sig i øvrigt fra Voerså i nord til Mariager i syd samt fra Hals i øst til Løgstør i vest. Så snart trosserne er sluppet, indgår man i farvandsovervågningen med øje for alt, hvad der foregår såvel til lands som til vands herunder med diverse varslinger, assistancer og redningsopgaver. Endelig indgår MHV 809 "Antares" i perioder som uddannelsesfartøj ved MHV-skolen, Slipshavn ved Nyborg. Og så var chefen for KGM kommandør Axel Fiedler, tidligere Hals, på kort visit i sin gamle hjemhavn.