Lokalpolitik

Planløs planlægning

Kommunens politikere blæser for ofte på deres egen planlægning, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Der er ofte kritik af, at Hjørring Kommune ser stort på deres egen kommuneplanlægning og blot vedtager et tillæg til kommuneplanen, så et givent boligprojekt kan gennemføres. Nu kan den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN) dokumentere, at det faktisk er sket i de fleste boligprojekter i kommunen siden 2009. - Ud af ni nye boligprojekter, som er godkendt siden 2009, så krævede de syv af projekterne et tillæg til kommuneplanen, det vil sige, at de ikke var planlagt til at ligge der, hvor de kom til at ligge, siger lokalformand for DN, Jørgen Jørgensen i sin årsberetning. Han mener dermed, at Hjørring Kommune praktiserer en meget betænkelig form for planlægning, hvor man ikke følger sine egne politisk besluttede planer og lader projektmagere og entreprenører bestemme hvor nye boliger skal ligge. Bjarkesvej i Sindal og senest Liljevej i Højene nævnes som eksempler på områder, som i kommuneplanen ikke var udlagt til byudvikling. Men det blev klar med et kommuneplantillæg. Ingen afgørende brud Medlem af kommunens teknik og miljøudvalg Per Harfeld(V) mener ikke at kommunen bryder så kraftigt med planlægningen, som DN giver udtryk for. - Det er ikke rigtigt, at vi ser stort på naturområder og bryder afgørende med kommuneplanen. - For eksempel var Liljevej tidligere udlagt til boliger, men var taget ud, fordi der ikke var plads til flere boliger. Så der er ikke tale om en grøn kile i byen, siger Per Harfeld. Han mener ikke, at fravigelser fra kommuneplanen kan undgås. - Det er umuligt at forudse i detaljer, hvad der viser sig, siger Per Harfeld. Kommunen skal nu til at lave en ny kommuneplan. - Vi vil gøre vores til at sætte fingeraftryk på planen, så natuthensyn kommer højt på dagsordenen, fastslår DN.