Lokalpolitik

Planstrategien og den demokratiske proces

PLANSTRATEGI:Kommunens udspil til en Planstrategi har her i avisen fået lidt knubbede ord med på vejen. Plagiat og efteraberi er nogle af dem. -Da denne vinkel på planstrategien nok er min skyld, ønsker jeg at præcisere et par ting. Anklage om plagiat og efteraberi er nemlig for mig en uvæsentlig og uinteressant vinkel på en vigtig sag. Mit arbejde med planstragiens kilder skriver sig tilbage til maj måned, hvor jeg i helsides-artikler i Vrå Avis og Løkken Folkeblad drager sammenligninger mellem universitetsprojektet om Hjørring Kommunes kommende planlægning og så de planlægningsinitiativer, som vi reelt havde mødt fra Hjørring Kommune. Og universitetsopgaven lignede langt hen en drejebog, bl.a. på skoleområde og landdistriktspolitiken. Mit ærinde - dengang og nu - er alene den demokratiske proces i fastlæggelsen af kommunens planstrategi og senere kommuneplan. Kommunens embedsmænd skal selvfølgelig støtte sig til al den ekspertise og faglighed, der foreligger, når de arbejder professionelt, -herunder universitetsopgaver. Ellers er de ikke deres løn værd. -Min vinkel i maj var den, at planlæggerne syntes at være længere fremme end både politikere og borgere var på det tidspunkt. I skolestrukturdebatten dengang måtte vi forholde os til rygter, udspil og embedsmandssvar, som dels skiftede retning, og dels gav os fornemmelsen af, at den samlede kage allerede var bagt, -at der lå både plan A og plan B i skuffen. Og samme fornemmelse indhentede os på landdistriktspolitikkens område: Nogle (embedsmænd?) var meget langt fremme, og kunne svare på spørgsmål, som normalt kun kan besvares efter grundige og åbne demokratiske processer. Og det politiske niveau var ind imellem nærmest fraværende. Og sådan var vi ikke vant til at arbejde herude i landsbyerne i den gamle Løkken-Vrå kommune. Det helt grundlæggende er, at en planlægning, som alle senere hen skal kunne leve med, fra start skal gå på tre ben: politikere, embedsværk og borgere skal synkroniseres fra dag eet. Og så skal værdigrundlag, idégrundlag og visioner gå forud for strukturdebat og løsningsmodeller. -Og her efterlyste/efterlyser jeg måske nok en politisk debat om bl.a. landdistrikterne, inden stjernemodellen og stemplingen af landsbyer, lokalbyer etc så dagens lys. Planstrategi-forslaget er - som de universitetsstuderendes opgave - til et 11-tal. Min vinkel angår tilblivelsen og nok navnlig konsekvenserne af dette udspil. Vi var vel 5 tilhørere til det offentlige møde om planen, inde på Vendelbohus, og lige så mange politikere var mødt. Er det så et tegn på borgernes tilfredshed, eller er det et tegn på at man ikke har fået involveret borgerne og fået sat en mere græsrodsnær proces i gang om, hvad vi vil med os selv og vore steder?