Bratbjerg

Plantagebestyrelse klar med hjælpeaktion til boldklubben

BRATBJERG:Tranum Plantage A/S har tilbudt Bratbjerg Boldklub at overtage det areal, boldbane og klubhus er placeret på mod at betale gælden til Egnsbank Han Herred. Det sker i et forsøg på at sikre, at arealet forsat vil være tilgængeligt for lokalsamfundets borgere. - Vi har ikke til hensigt at tilplante arealet eller på anden måde at benytte det til andet end rekreative formål for borgene. Vi går udelukkende ind i dette projekt i et forsøg på at hjælpe boldklubben og borgerne, fortalte Gunnar Nielsen på den ekstra generalforsamling i Bratbjerg Boldklub. Gunnar Nielsen, der selv er tidligere aktiv fodboldspiller og fortsat passivt medlem i boldklubben, er formand for Tranum Plantage A/S, der også er kendt under navnet aktieplantagen. Han fortalte, at plantagens bestyrelse er indstillet på som en hjælpeaktion at sætte klubshuset i stand og at lade eksempelvis den lokale sognegruppe benytte lokalerne i forbindelse med indsamling og registrering af effekter af lokalhistorisk interesse. - Vi frygter, at arealet eventuelt kommer på en tvangsauktion, hvis boldklubben ikke magter at betale gælden til banken. Det vil være et tab for de lokale beboere, hvis boldbanen nedlægges og arealet inddrages til andre formål. Gunnar Nielsen gav tilsagn om, at Tranum Plantage A/S vil lade boldklubben få en lejekontrakt på arealerne mod et mindre symbolsk årlige lejebeløb. Arealerne er fordelt på to matrikelnumre. 67A Nr. Bratbjerg, der er på 17.620 kvm og dækker boldbanen og naboarealet, der er på 7654 kvm heraf 255 kvm vej.