Forurening

Plante beskytter vandet

Landbruget gør forsøg med olieræddike

GANDRUP:Nye afgrøder kan begrænse landbrugets pres på miljøet. Forsøg med afgrøder, der kan opsamle kvælstof efter høst tegner lovende, og i fremtiden kan man forvente at se meterhøj plantevækst på markerne til hen på vinteren. - Det gælder om fange næringsstofferne, så de ikke ender i vandmiljøet. Græs er det almindeligt anvendte, men olieræddike har i forsøg vist sig at være dobbelt så effektiv, siger planteavlskonsulent Poul Madsen, landboforening Agri Nord. Planten, der er i familie med raps, bliver enten sået direkte i stubmarken lige efter høst, eller bare spredt med en gødningsspreder allerede inden høst. Inden vinter kan planterne nå næsten en meters højde, mens rødderne går op til to meter i jorden og suger masser af næringsstoffer til sig, som ellers ville sive med regnvandet ned til drænledninger og forurene grundvand. - Når frosten sætter ind, visner planterne ned, men de opsamlede næringsstoffer bliver i pløjelaget og kommer næste afgrøde til gavn, siger Poul Madsen.