Planteskolen skal i folketingssalen

Forespørgselsdebat på vej, imens der arbejdes med nødplan for Fosdal

BROVST:Det ligger nu fast, at forespørgslen om Fosdal Planteskoles fremtid bliver rejst i folketingssalen 20. februar. Det er et enigt miljøudvalg, som har bedt om at få fremskyndet forespørgslen mest muligt. Det skyldes, at planteskolen senest i denne måned skal bestille frø, hvis produktionen skal fortsætte. Netop det har været det springende og uafklarede punkt, siden forslaget om at at stoppe produktionen af planter og dermed nedlægge den statslige planteskole blev fremlagt for et halvt år siden. I den mellemliggende periode er flere lokal- og forketingspolitikere gået i brechen for at bevare Fosdal Planteskole, uden at det dog tilsyneladende har gjort det store indtryk på miljøminister Hans Chr. Schmidt. Mødtes med minister I sidste uge var borgmester Mogens Gade (V) imidlertid inviteret til møde hos miljøministeren. - Vi synes stadig, at det bør være en statslig planteskole. Det er ikke sandsynliggjort, at den ikke kan løbe rundt økonomisk, og det er jo en fornuftig produktion af pesticidfri planter. Det gav vi udtryk for over for ministeren, men han er lidt stram i mælet. For ham er udgangspunktet, at planteskolen giver underskud. Han mener ikke, at der er den store fremtid for statslige planteskoler, opsummerer Mogens Gade. Plan B Han understreger, at det fortsat er kommunalbestyrelsens strategi at bevare Fosdal Planteskole på statens hænder. Men lykkes det ikke, er en Plan B under overvejelse. Det kræver imidlertid tilstrækkelig tid at få den på plads. - Vi prøver at se, om vi kan lave en fornuftig konstruktion, hvis staten melder fra. Men det kræver grundige sonderinger og også ekspertisen til at drive planteskolen videre, siger Mogens Gade. Han har fået grønt lys fra kommunalbestyrelsen til at undersøge mulighederne for, at kommunen eventuelt kan drive planteskolen. - Det er godt nok ikke en kommunal opgave, men som arbejdsløsheden hagler ned over os, er det en kommunal opgave at gøre noget ved det, slår Mogens Gade fast. Han gør det dog samtidig klart, at det ikke må koste skatteborgerne penge og ejheller være i strid med den kommunale styrelseslov. Fleksibel Schmidt Han stoler på, at miljøminister Hans Chr. Schmidt vil give kommunalbestyrelsen tilstrækkelig tid til at få en løsning på plads, hvis det mod forhåbningerne ikke lykkes at få et flertal i folketingssalen for at bevare Fosdal Planteskole som statsinstitution. - Ministeren gav udtryk for et ønske om at udvise fleksibilitet, hvis der skal være en anden driftsoperatør. Det tror jeg også, han vil være i forhold til en eventuel overdragelsesforretning, siger Mogens Gade.