Plantesygdomme bekæmpes med svampe

Vi må ikke længere bruge gift i haven, men i fremtiden kommer forskerne industrien og havefolket til undsætning, så vi undgår, at planterne ødelægges af skimmel.

Vi må ikke længere bruge gift i haven, men i fremtiden kommer forskerne industrien og havefolket til undsætning, så vi undgår, at planterne ødelægges af skimmel.

Forskning på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet viser, at dyrkning af salat og løg giver et bedre resultat, hvis de er podet med en gavnlig svamp mykorrhiza, der forekommer naturligt i jorden og på planterødder. Det går tilmed endnu bedre, hvis svampene podes på småplanterne, allerede inden de plantes ud. Mykorrhiza lever i symbiose med planter på deres rødder og i jorden omkring rødderne og har en forebyggende effekt på svampesygdomme i planterne. Det ser også ud til, at selvom mykorrhiza ikke bekæmper sygdommene løgskimmel og salatskimmel, så har det en gavnlig effekt på planternes sundhed som helhed. I hvert fald talte resultaterne fra forsøget deres tydelige sprog. Op til 20 procent større udbytte, fortæller seniorforsker John Larsen fra Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Sagt populært er der tale om biologisk krigsførelse, hvor der udkæmpes mikroskopiske krige på og omkring planter. Soldaterne på begge sider er svampe. På den ene side står plantepatogenerne, for eksempel gråskimmelsvampen, der forårsager plantesygdomme. På den anden side står sygdomshæmmende svampe, for eksempel mykorrhizasvampe, der vokser i samliv med planters rødder og sygdomshæmmeren (antagonisten) Ulocladium atrum, der kan tilsættes på blade. Forskerne udnytter naturens ressourcer til at lave biologisk forebyggelse i stedet for kemisk bekæmpelse af plantesygdomme. Der er to måder, man kan gøre det på. Enten kan man fremme de naturlige processer omkring planten, eller også kan man pode planten med kendte biologiske midler, som for eksempel mykorrhizasvampe og antagonister, forklarer seniorforsker John Larsen. Også potteplanter ventes at få gavn af den nye forskning. For at hjælpe rosen på vej får den kunstgødning, og den sprøjtes mod sygdomme og skadedyr. Forskerne undersøger, om det kan lade sig gøre at skabe smukke og sunde potteroser med mindre eller slet ingen kemi. Og resultaterne er lovende. Igen er mirakelmidlet gavnlige svampe, der findes naturligt i jorden og på planternes rødder i en kombination med biologiske midler på bladene.

Forsiden