EMNER

Plantningsforeninger lægges sammen

Der plantes i år iBrønderslev-området

Der FOTO: BENT JAKOBSEN

Der FOTO: BENT JAKOBSEN

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Brønderslev Lælantningsforening og Østvendsyssel Plantningsforening bliver sikkert slået sammen.Det arbejdes der i hvert fald på. Det kunne formand for Brønderslev Læplantningsforening, ChristianSøndergaard, oplyse på generalforsamlingen. Han oplyste, at spørgsmålet er drøftet på et bestyrelsesmøde. -Det ligger jo ligesom i luften, at vi skal sluttes sammen, og jeg tror, at der kommer til at ske noget inden for det næste år, sagde Christian Søndergaard. Han kunne fortælle, at økonomien i Brønderslev-foreningen ikke er så god længere, som den har været. -Det er ingen sag de år, hvor der plantes, men der er ikke meget at tære på de år, hvor vi ikke gør noget. Christian Søndergaard oplyste, at han fra Brønderslev Kommune har fået at vide, at udtyndingen i år bliver så nogenlunde som i fjor. I hvert fald ikke ringere. -Det vil sige ca. seks kilometer.De skal konkurrere med mange om folkene nu, der skal udføre arbejdet. Efterhånden er der mange aktivitetstilbud og mange kurser. Christian Søndergaard oplyste, at plantningen de seneste år har svinget en del med, hvor meget, der er plantet i regionen. - I 2002 er der brugt næsten 2,2 mio. tilskuds-kroner.I 2003 faldt beløbet til omkring det halve, og i 2004 var vi nede på 520.000 kr. - I år er det os, der planter, og fra en meget svag start, hvor det gik meget langsomt med tilmeldinger, er det endt med at gå rigtig godt, så vi ender med et forbrug på god 1,4 mio. tilskuds-kroner.Det svarer til ca. 177.000 planter. -Der bliver ved med at komme forespørgsler, så der er nu en venteliste på ca. 30.000 planter. Så måske skal vi lave en ekstra plantning igen næste år.I øvrigt er det Løkken-Vrå-lauget, der står for tur næste gang. Med hensyn til individuel plantning har Hedeselskabet i efteråret 2004 og foråret 2005 haft 41 projekter, svarende til 60.000 planter, og for øjeblikket er der 17 projekter med ca. 22.000 planter i gang.Desuden er der efter nytår indsendt 30 ansøgninger med ca. 50.000 planter. - Men det er nok ikke mange af dem, der kommer i betragtning, da Skovdyrkerforeningen på Fyn er løbet med stort set det hele.De blev behandlet efter "først til mølle princippet", og den første dag, hvor man kunne søge, var Give der klokken syv om morgenen, og kom dermed først. Brønderslev-foreningen har været på den årlige besigtigelsestur, der gik til Sandmilen ved Skagen. I år satses på en togtur på Pindstrup Mosebrug.