Plastvinduer skal drøftes i kommunalbestyrelsen

Politikere uenige om, hvorvidt en husejer i Løkken skal have lov at sætte plastikvinduer i sit hus

Lokalpolitik 20. september 2002 08:00

LØKKEN: En husejer i Søndergade i Løkken har søgt om lov til at sætte plast-vinduer i sit hus, når vinduerne skal udskiftes. I teknisk udvalg mente Frode Larsen (tværpolitisk) samt Niels Christiansen (S), at plastikvinduer er i orden, mens formand for udvalget Kim Bach (fællesliste) og Egon Qvist kun kan acceptere trævinduer. Lokalplanen for området foreskriver, at vinduerne skal være i træ. Frode Larsen har nu begæret sagen drøftet i kommunalbestyrelsen. - Jeg mener det er alt for restriktivt. Man kan i dag få plastikvinduer, hvor man ikke kan se forskel på, om det er træ eller plastik. Det er et spørgsmål om, om Løkken-Vrå Kommune vil stå i stampe, mener Frode Larsen. Han minder om, at Løkken-Vrå Kommune selv bruger plastikvinduer i bygningerne, og henviser i den forbindelse til den gamle Nørrevrå Skole, som nu er indrettet til heldagsskole. Her har kommunen valgt at sætte plastikvinduer i. - Det er da pænt. Kommunen bruger plastikvinduer for at spare på omkostningerne, og unge mennesker med børn, der går på arbejde - jeg forstår godt, at de ikke vil bruge tid på at male vinduer, når de kan undgå det, siger Frode Larsen. Ansøgeren begrunder sin ansøgning med, at ejendommen er en udlejningejendom, og at ejeren ikke har tid til at vedligeholde trævinduer med olie eller maling. Han ønsker dog at udstyre huset med spross-vinduer. Huset er opført i 1887. "Ved den første dispensation vil lokalplanen blive gennemhullet og dermed miste sin værdi", advarer teknisk forvaltning i sagsbeskrivelsen. - Det kan godt være vi skal bevare kultur. Men vi skal da heller ikke glemme nutiden. Når vores børn siger: Hvordan var det i år 2000 kan ingen svare, for da havde vi det som i det 18. århundrede, smiler Frode Larsen, der mener man som borger i Løkken-Vrå Kommune skal have mulighed for at udnytte nutidens tilbud - inklusiv plastvinduer. - Står man ti meter fra huset, kan man ikke se forskel på træ og plastik. Det er snobberi, mener Frode Larsen. Han mener ikke, at en sager om plastik eller trævinduer er for lille en sag at drøfte i kommunalbestyrelsen. - De mennesker, der berøres, synes det er en stor sag, vi snakker om. Og hvis jeg synes sådan en sag er for lille at beskæftige sig med, skulle jeg ikke lade mig vælge ind. Men hører den ikke hjemme i fagudvalget? - Der kan jeg ikke få flertal. Derfor er jeg nødt til at prøve at få sagen drøftet i kommunalbestyrelsen. Vi må tage debatten - selvfølgelig hører den hjemme i fagudvalget, men man vil ikke prøve nytænkning i udvalget, og derfor er der ikke andet at gøre end at rejse den i kommunalbestyrelsen, mener Frode Larsen. Vigtig plan Formand for teknisk udvalg, Kim Bach (fællesliste) mener, at det gamle hus i Søndergade fortsat skal være udstyret med trævinduer. - Vi har en lokalplan der siger, at der skal trævinduer i. Og skal det overhovedet have nogen mening at beskæftige sig med planlægning, er man nødt til at holde sig til den plan, der ligger for området. Og den siger altså trævinduer - og det bakker vi så op om, tilføjer Kim Bach. - Jeg synes bevaringslokalplanen er meget vigtig. Holder vi ikke fast i vores historie, bliver vi rodløse. Og der er også huse i Løkken, der er værd at bevare. Giver man bare los - hvad er der så tilbage, spørger formanden. Er det ikke en lille ting om en mand sætter træ- eller plastvinduer i sit hus? - Jo, og derfor kan han lige så godt sætte trævinduer i. Det siger planen, og jeg mener, vi skal forsøge at få den oprindelighed tilbage i Løkken, som er muligt. Og der er jo trævinduer i huset i dag, svarer Kim Bach. At Frode Larsen nu har bedt kommunalbestyrelsen tage stilling til plastik- eller trævinduer, har Kim Bach ikke en holdning til. - Som udgangspunkt mener jeg, at vi har folk i fagudvalgene til at behandle de konkrete sager. Men der kan selvfølgelig være noget principielt i nogle sager, der gør, at man er nødt til at få den afprøvet i kommunalbestyrelsen. - Men for mig er det ikke principielt, at man forsøger at følge den plan der gælder på området. For mig er det principielt, hvis man vil bryde den. Det principielle i denne sag er for mig at se, om vi skal følge de love, der er, eller vi skal bryde den - give dispensationer. Gælder det i denne sag gælder det i alle sager. - Der er en lighedsgrundsætning i den kommunale forvaltning om, at vi skal behandle folk ens. Så får denne her husejer dispensation, skal alle have det. Og har det så ikke været spildt at forsøge at lave en lokalplan, hvor vi forsøger at bevare det oprindelige, spørger Kim Bach.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...