Lokalpolitik

Pleidrup mindet i Regionshuset

Da regionsrådets forretningsudvalg mandag mødtes til ordinært møde i Regionshuset i Aalborg Øst, stod én stol tom, Egon Pleidrups.

I stedet lå der blomster på den druknede regionspolitikers plads, og regionsrådsformand Ulla Astman (S) indledte mødet med en mindetale om partifællen, som hun var sammen med til et internt møde i Slettestrand fredag og lørdag. - Da vi skiltes, sagde vi: "Vi ses på mandag". Sådan skulle det desværre ikke gå, sagde en dybt rørt Ulla Astman. Hendes tale blev efterfulgt af et minuts stilhed. Forretningsudvalget behandlede derpå de uopsættelige sager på dagsordenen, men udskød de, der kunne vente, til næste møde. Hele regionsrådet samles igen om to uger, og her vil Egon Pleidrup også blive mindet.

Forsiden