Pleje af høj kvalitet

Det glæder mig at Bente Lauridsen (SF) er enig med Venstre i, at de udrednings- og behandlingsforløb, der nu er iværksat på kræftområdet, har vist så gode resultater, at vi nu i fællesskab må vurdere, hvordan ”pakkeforløbene” kan implementeres, så også andre patientgrupper i fremtiden vil kunne opleve et mindre komplekst forløb i forbindelse med, eksempelvis lang sygdomsbehandling.

Bente Lauridsen har fuldstændig ret i, at det vil være vanskeligt at implementere de fortløbende forløb for alle. Men det bør vel ikke medføre, at vi undlader at bruge de gode resultater og procedurer alle de steder, hvor det kan lade sig gøre. Over en længere periode har jeg fulgt en nær ven på vej gennem et par medicinske afdelinger i det nordjyske sygehussystem. Der var både kontaktperson og nærvær fra personalets side, og en pleje af høj kvalitet. Men patientens vej gennem behandlingsforløbet har båret præg af ventetider fra undersøgelse til undersøgelse. Jeg finder kun anledning til at rose personalet og glæder mig over, at Region Nordjylland er rigtig langt med at indføre kontaktpersonsordningerne, til stor glæde for patienterne. Men jeg vil tillade mig at sige. I dette konkrete tilfælde kunne et forløb som på kræftområdet, hvor ”pakkeforløbene” er implementeret, gøre, at det kunne blive endnu bedre. Og det håber jeg så vil være den vej der tænkes i fremtiden. Det er ikke i nogen virksomhed enkelt at indarbejde nye procedurer, heller ikke i sundhedssektoren. Men jeg håber at Bente Lauridsen er enig i, at vi dag for dag skal arbejde for at gøre alle tilbud for patienterne bedre og bedre. Derfor er der brug for at rette fokus mod det, der går godt og anvende de gode resultater der, hvor det kan gavne.