Pleje- og rengøringsbuffet snart klar til servering

Noget tyder på en vis interesse fra både ældre og private

SINDAL:Ældre og handicppede kan måske snart tage for sig af retterne i den pleje- og rengøringsbuffet, som fire kommuner i Vendsyssel, deriblandt Sindal, er i fuld gang med at tilberede. Det frie valg på pleje og rengørings-området for de ældre og handicappede, som i forvejen er visiteret til den kommunale hjemmepleje, er et direkte resultat af vedtagelsen i Folketinget af den såkaldte ældrepakke. I en længere periode har Sindal, Hirtshals, Hjørring og Løkken-Vrå kommuner arbejdet sammen for at finde ud af, hvordan man bedst løser den opgave, man er blevet stillet: • At fastsætte og offentliggøre mål for kvalitet og pris på personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. • At indgå kontrakt med de leverandører, der opfylder kommunernes kvalitetskrav. • At sørge for, at den enkelte borger, får mulighed for at vælge leverandør. Samme kvalitet Kommunerne har allieret sig med et konsulentfirma, og det varer ikke længe, før man får et indtryk af, om der overhovet er nogle private leverandører, som kunne tænke sig at levere de ydelser, som i dag er placeret i kommunalt regi. Leder af Sindal Kommunes Ældre- og Handicapafdeling, Inge Merete Holm, oplyser, at man har fået en håndfuld henvendelser fra leverandørsiden, der har villet høre nærmere om mulighederne. - Der har været en stigende interesse, siger Inge Merete Holm, som dog påpeger, at det endnu er for tidligt at sige, om der rent faktisk er nogle firmaer, der ender med at indgå en kontrakt med kommunen. - Kvaliteten må jo ikke gå ned, så leverandørerne skal leve op til vore kvalitetskrav. Et af kriterierne kan blandt andet være, at man skal have en uddannelse for at løse en bestemt opgave, tilføjer hun. På fredag holder de fire kommuner et fælles informationsmøde på Codanhus i Hjørring, hvor interesserede leverandører kan høre nærmere om, hvad det kræver for at blive godkendt. Senere, i december, holdes et spørgemøde, og sidste frist for at blive godkendt som leverandør er sat til 6. januar 2003. Udgiftsneutral I sommers viste en undersøgelse i Sindal Kommune, at 13 procent af de hjemmehjælpsbrugere, som havde svaret på spørgsmålet om frit valg, godt kunne finde på at benytte sig af en privat leverandør i et eller andet omfang, hvis de fik muligheden. Årsagerne skulle primært være utilfredshed med for mange forskellige hjælpere i hjemmet og muligheden for tilkøb af ydelser. Sindal Kommune modtager en hel del kroner i bloktilskud i forbindelse med regeringens ældrepakke, men det er ikke meningen, at de isoleret skal bruges på frit valg-ordningen, der foreløbig ser ud til at koste godt 40.000 kroner for Sindal Kommunes vedkommende til opstartsfasen. - Pengene er ikke øremærkede til ordningen, men generelt til ældreområdet, forklarer borgmester Søren Risager (V). Selve ordningen skulle nemlig være udgiftsneutral, da en eventuel brug af et privat firma betyder en tilsvarende nedgang i den kommunal hjemmepleje. En af ordningens elementer er nemlig, at man ikke skal konkurrere på prisen, og meget af det forberedende arbejde går ud på at få regnet ud, hvad en times hjælp rent faktisk koster for kommunen.